10 lipca 2013, godz. 19.00
Zamek Królewski – Sala Wielka

XXIII FESTIWAL MOZARTOWSKI

Koncert symfoniczny

W.A. Mozart - Uwertura do opery „La clemenza di Tito” KV 621
W.A. Mozart - IV Koncert Es-dur na róg i orkiestrę KV 495
***
W.A. Mozart - I Koncert D-dur na róg i orkiestrę KV 412
W.A. Mozart - Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551

Krzysztof Stencel  - róg

Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej
Musicae Antiquae Collegium Varsoviense

Ruben Silva - dyrygent