Włodzimierz Reif

Urodził się w 1989 w Gdyni.

Edukację muzyczna rozpoczął w wieku 7 lat w klasie fortepianu w szkole muzycznej im. Z.Noskowskiego w Gdyni. W wieku 10 lat wybrał waltornię jako instrument dodatkowy w klasie dr Piotra Pożakowskiego i trzy lata później zdał egzamin do Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni. W 2008 uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Edwarda Danieckiego.

W trakcie swojej kariery wielokrotnie występował na konkursach jako solista oraz kameralista. Wykonał m.in. z towarzyszeniem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej koncert na róg R. Gliere. Brał udział w kursach prowadzonych przez m.in. Hermanna Baumanna, Jacka Muzyka, Kazimierza Machalę, Szabolcsa Zempléni oraz Jindřicha Petráša. Współpracuje z wieloma orkiestrami Polski północnej m. im. Polską Filharmonią Kameralną, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Elbląską Orkiestrą Kameralną czy Capella Bydgostiensis. Jest członkiem klasycznego kwintetu dętego NepTune Winds.

Ważniejsxe osiągnięcia:

  • 2. Nagrodaw Elbląskich Spotkaniach Młodych Dęciaków, Elbląg
  • Nagroda w  Regionalnych Przesłuchaniach Klas Instrumentów Dętych, Lębork
  • Nagroda w Festiwalu Muzyki Słowiańskiej, Tczew
  • Półfinalista II Ogólnopolskiego Konkursu Waltornistów, Łódź 2009
  • Półfinalista VI Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, Gdańsk 2012
  • 2. Nagroda (1. nie przyznano) w III Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych, Katowice 2013
  • 1. Nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Waltornistów im. Edwina Golnika, Łódź 2015

 Reklama