Pojawiła się nowa oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2007/2008.

Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2007/2008 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

 

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie lub inne powołane do tego jednostki (np. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Zdrowia, PAN), które samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów. Termin zgłaszania do BUWiWM przez uczelnie lub inne jednostki kandydatów na stypendia zagraniczne w roku akademickim 2007/2008 upływa 30 listopada 2006 r.

 

 

Szczegóły na http://buwiwm.edu.pl/