Darmowe nuty

Do góry

Maxime-Alphonse - 200 etiud zeszyt 2

Maxime-Alphonse - 200 etiud zeszyt 2
Rozmiar pliku:
4.57 MB
Licencja:
Autor:
Alphonse Leduc, 1925, 1924. Plates A.L. 16,857, 16,720-21
Data:
21 wrzesień 2014
Pobrania:
58 x
Noty
W USA, ten element nie jest w domenie publicznej ponieważ został odnowiony 28 lat po pierwszej publikacji z odpowiednią adnotacją lub został "przywrócony" do statusu praw autorskich poprzez zawiadomienia o zamiarze egzekwowania (Notice of Intent to Enforce - NIE) zgodnie z postanowieniami poprawek GATT / TRIPS. Wejdzie on do domeny publicznej w USA w dniu 01 stycznia 2020.

In the USA, This item is not in the public domain because it was renewed 28 years after first publication with a proper notice or it was "restored" to copyright status via a Notice of Intent to Enforce (NIE) under the provisions of the GATT / TRIPS amendments. It will enter the US public domain on January 1st, 2020.
 
 

Umowa licencyjna

Waltornia.pl nie daje gwarancji, że ten plik przewidziany do pobrania na waltornia.pl jest w domenie publicznej w Twoim kraju i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich stan prawny. Prosimy przestrzegać praw autorskich swojego kraju i skonsultować statut pliku we własnym zakresie lub z wykwalifikowanym prawnikiem w celu sprawdzenia, czy dany plik jest w domenie publicznej w Twoim kraju lub w przypadku pobierania kopii stanowi dozwolony użytek.

Waltornia.pl makes no guarantee that the files provided for download on waltornia.pl are public domain in your country and assumes no legal responsibility or liability of any kind for their copyright status. Please obey the copyright laws of your country and consult the copyright statute itself or a qualified IP attorney to verify whether a certain file is in the public domain in your country or if downloading a copy constitutes fair use.
Zgadzam się na w/w warunki
 
 
Powered by Phoca Download