Jeszcze do niedawna w Polsce istniały jedynie duże publiczne muzea, w których umieszczane były drogocenne eksponaty z całego świata. Dziś coraz częściej można spotkać się z prywatnymi muzeami, które przedstawiają historię powstawania firmy lub danego miejsca. Założenie takiej placówki wbrew pozorom nie jest specjalnie skomplikowane. Wystarczy być osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną, mieć pomysł na muzeum, a także miejscem na jego eksponowanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest prywatne muzeum,
  • jak założyć własne prywatne muzeum,
  • czy muzeum prywatne należy traktować jako biznes, czy hobby.

Prywatne muzeum — co to?

prywatne muzeumPrywatne muzeum to sposób na udostępnienie swojej kolekcjiMuzeum prywatne, czyli te stworzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jest obiektem o charakterze działalności kulturalnej. W świetle prawa każde prywatne muzeum jest prywatną instytucją, która może być zarządzana przez właściciela, według przepisów zawartych w Ustawie o muzeach oraz Ustawie o działalności kulturalnej.

Sama nazwa muzeum nie jest zastrzeżona, a więc każdy kolekcjoner, który chce pokazać swój zbiór szerszej publiczności, może nazwać swoją wystawę skansenem lub prywatnym muzeum.

Jak założyć własne muzeum?

W celu otwarcia własnego muzeum należy opracować odpowiedni regulamin muzeum. Prywatne muzeum nie ma osobowości prawnej, a więc traktowane jest jako jednostka organizacyjna, która jest pozbawiona podmiotowości prawnej. Tworząc regulamin muzeum, należy zwrócić uwagę kilka istotnych faktów.

Przede wszystkim:

  • regulamin musi być opracowany w oparciu o ustawowe wskazania dotyczące jego zawartości,
  • w regulaminie muszą być zawarte nazwa, teren działania, siedziba muzeum, zakres jego działania, rodzaj i zakres zbiorów, organ zarządzającym zasady dokonywania zmian w statucie oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
  • projekt regulaminu musi zostać przesłany do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprócz tego należy przygotować placówkę muzeum, a zbiory zabezpieczyć według wytycznych dotyczących ekspozycji muzealnej. Warto również przemyśleć sprawę oświetlenia wystaw i ekspozycji. Odpowiednie oświetlenie gablot pozytywnie wpłynie na odbiór i przedstawienie samych dzieł muzealnych.

Po założeniu muzeum należy również uważać, aby nie naruszyć lub zaniedbać obowiązków związanych z prowadzeniem tego typu działalności. Najważniejsze obowiązki dyrektora muzeum prywatnego to:

  • zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum,
  • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zgromadzonym w nim zbiorom,
  • sprawowanie nadzoru nad jego działalnością,
  • regulowanie relacji pomiędzy muzeum a użytkownikami, czyli osobami oglądającymi eksponaty,

Muzeum prywatne — upodobanie czy sposób na biznes?

To, jak będziesz traktować własne prywatne muzeum, zależy tak naprawdę głównie od Ciebie. Niektórzy otwierają tego typu placówki wyłącznie w celach finansowych, inni, by podzielić się z ludźmi kolekcją zgromadzoną przez całe życie.

Zasadniczo jednak nie powinno się łączyć prywatnego muzeum z działalnością gospodarczą. Wynika to z ustawowej definicji muzeum, w której określone zostało, że jednostka organizacyjna nie może być nastawiona na osiąganie zysku. W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców prowadzi muzeum obok swojego biznesu głównego, w celu zachęcenia potencjalnych klientów do skorzystania z ich oferty. Nie jest to bezpośrednie czerpanie zysków z muzeum, jednak czy takie zachowanie jest etyczne, pozostawiam do Twojej oceny.

Wiele osób decyduje się jednak na otwarcie własnego prywatnego muzeum wyłącznie w celu podzielenia się własną kolekcją.

Artykuł zewnętrzny


Biografie

Reklama