Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele przedmiotów czy miejsc jest dziełem artystów. Łatwo zaszufladkować podejście i myśleć o spotkaniu z artyzmem tylko w galeriach, ale zawody artystyczne nieustannie tworzą naszą codzienną przestrzeń.

Zawody artystyczne

Artysta muzykArtysta muzyk

Uważa się, że artysta to osoba utalentowana i w praktyce tak rzeczywiście jest, ale to nie wszystko. Umiejętności artystyczne wymagają wiele pracy i przede wszystkim praktyki. Osoby chcące związać swoją przyszłość z zawodami artystycznymi muszą mieć świadomość, że wykształcenie w tym kierunku nie daje gwarancji stałego zatrudnienia. Często decydujący jest pierwiastek szczęścia, ale także oryginalność, przebojowość i głowa pełna pomysłów.

Przygotowaliśmy listę wybranych zawodów artystycznych, która nie tylko pomoże osobom myślącym o podjęciu takiego kierunku kształcenia, ale także pokaże, jak wiele pracy artystycznych otacza nas każdego dnia. Warto zaznaczyć, że wielu artystów poszukuje pracy na własną rękę.

Muzyk

Termin ten zawiera wiele specjalności - muzykiem może być instrumentalista, wokalista, dyrygent, kompozytor czy aranżer. Edukacja muzyka-instrumentalisty jest długotrwała i wymaga wielu godzin codziennych ćwiczeń. Po ukończeniu uczelni może on wybrać karierę solisty, kameralisty lub muzyka orkiestrowego. Wokalista także może zostać solistą bądź członkiem chóru. Dyrygenci kierują zespołami orkiestrowymi, operowymi lub operetkowymi - ten zawód jest też w dziedzinie muzyki zwykle najlepiej opłacany. Kompozytor tworzy utwory muzyczne a aranżer przystosowuje je do wykonania w określonym składzie.

Konserwator zabytków i dzieł sztuki

Sztuka naprawiania wartościowych dzieł plastycznych i architektonicznych, wymaga bardzo rozległej i specjalistycznej wiedzy. Konserwatorzy znają świetnie historię sztuki, a także są specjalistami z materiałoznawstwa. Wymaga to długiej i często monotonnej nauki. Osoby te są też dobrymi plastykami, malarzami i rzeźbiarzami, ponieważ swoimi umiejętnościami muszą często dorównać do największych artystów. Jest to ciągle pożądany na rynku zawód, nie tylko Polskim, ale też zagranicznym.

Aktor

Zawód aktora to dziecięce marzenie wielu osób, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że rynek pracy jest zawsze przepełniony, a kariera nie zawsze owocna. Problemem jest już samo dostanie się na studia, co wymaga sprawdzianu praktycznego. Tu ma miejsce największa selekcja. Od kandydata na zawodowego aktora wymaga się kreatywności, zdeterminowania, umiejętności szybkiej nauki i dostosowania się do sytuacji.

Architekt

Zawód architekta łączy w sobie typowo techniczne umiejętności z artystycznymi. Istotna jest umiejętność widzenia przestrzennego, znajomość matematyki i mechaniki, duże zdolności plastyczne i łatwość przerzucania myśli na papier. Architekci, w zależności od kierunku czy specjalizacji, projektują budynki, ogrody, wnętrza oraz place. Dbają o najmniejsze detale oraz cały obraz bryły.

Tancerz

Wyrażanie emocji i uczuć tańcem uważane jest za jedną z najpiękniejszych form sztuki. Zawodowi tancerze potrafią ruchem swojego ciała opowiadać barwne historie i przekazywać emocje. Tancerz to także sportowiec, ponieważ ta delikatność wymaga najwięcej siły. Zawody związane z tańcem to choreografia, nauka tańca, szkolenia w szkołach czy innych placówkach, ale także praca w teatrze.

Animator kultury

Zadaniem animatora kultury jest sprawienie, żeby więcej osób chciało zajmować się aktywnością kulturalną. Na studiach uczą się pobudzać zainteresowania innych, od najmłodszych, poprzez młodzież, aż do dorosłych osób. Zawód ten łączy ze sobą artyzm z psychologią oraz byciem managerem. Praca to prowadzenie zajęć artystycznych w różnych placówkach lub własna działalność gospodarcza.

Grafik

Studia plastyczne ze specjalizacją grafika to właściwie pewność dobrego zatrudnienia, ponieważ graficy są potrzebni w wielu miejscach. Z ich rąk wychodzą duże bilbordy, które spotyka się prawie na każdym rogu, etykiety produktów spożywczych czy wzory na płytki łazienkowe. Niektóre uczelnie wyższe przygotowują dla przyszłych grafików egzamin rysunkowy. Wymaga się wiedzy z zakresu historii sztuki, kultury oraz malarstwa, rzeźby i chociażby grafiki komputerowej.

Złotnik-jubiler

Złotnik musi wykazywać się dużą dokładnością i precyzją. Pracuje on z drogim i bardzo efektownym materiałem, dlatego liczyć się jego każde dzieło. Oprócz wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich, zajmuje się oprawą kamieni jubilerskich oraz wszelkimi naprawami i przeróbkami gotowych małych dzieł sztuki.

 


Biografie

Reklama