Zasady sporządzania umowy pożyczki określają przepisy kodeksu cywilnego, natomiast udzielanie kredytów reguluje ustawa o prawie bankowym. Zaciągając kredyt, klient powinien korzystać z udostępnionego mu finansowania w taki sposób, w jaki nakazują mu warunki umowy. Kwota kredytu musi zostać przez niego spłacona wraz z odsetkami oraz prowizjami, o których również muszą znaleźć się informacje w dokumencie umowy – zawsze sporządzonej na piśmie, nawet jeśli kwota kredytu jest niewielka. Tymczasem przepisy kodeksu cywilnego nie określają formy zawarcia umowy dla pożyczek udzielanych na niewielkie kwoty – jeśli nie przekraczają one 1000 zł, umowa może mieć formę ustną. 

Kredyty inwestycyjne z banku

PieniądzeKredyty inwestycyjne udzielane są firmom w konkretnym przeznaczeniu, a kredytobiorca musi wykazać, że nie przeznaczył tych środków na inne cele. Warto przy tym wspomnieć, że przeznaczenie kredytu inwestycyjnego jest zawsze wyraźnie zaznaczone w umowie kredytowej. Przykładem inwestycji, w przypadku których firmy mogą starać się o udzielenie takiej formy finansowania, może być chociażby zakup nieruchomości, remont, zakup maszyn, oprogramowania czy licencji. Jednakże pozytywna decyzja kredytowa wymaga odpowiedniej zdolności kredytobiorcy – banki weryfikują m.in. historię w BIK i innych biurach informacji gospodarczej.

Prywatne pożyczki inwestycyjne

Podobnie jak kredyty inwestycyjne, prywatne pożyczki inwestycyjne udzielane są firmom do realizacji przedsięwzięć, które doprowadzą do pomnożenia kapitału przedsiębiorstwa. Niemniej jednak sposobu weryfikacji wniosków klientów nie reguluje prawo, ani nie podlega on kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym w przypadku prywatnych pożyczek inwestycyjnych istnieje większa dowolność ustalania standardów analizy zdolności, a co za tym idzie często jest ona mniej rygorystyczna od procedur banków.

Prywatne pożyczki inwestycyjne okazują się więc dobrą alternatywą dla startupów, a także innych przedsiębiorstw, które nie mogą wykazać imponujących obrotów.

Artykuł zewnętrzny