Waldemar MateraWaldemar Matera

Urodził się w 1982 roku. Pochodzi z Bytomia na Górnym Śląsku. Grę na waltorni rozpoczął w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Fr. Chopina w Bytomiu w 1994 pod kierunkiem st. wykł. Mieczysława Korcza i kontynuował w latach 1995‐1996 u mgr Henryka Frankowskiego. Szkołę muzyczną II stopnia w rodzinnym mieście ukończył w 2001 roku w klasach: waltorni mgr Adriana Ticmana oraz kameralnej Pawła Waloszczyka. W tym samym roku podjął studia muzyczne w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie kształcił się w klasach: waltorni prof. Wiesława Grochowskiego oraz kameralnych prof. Jana Górnego i dr hab. Damiana Walentka. Studia ukończył w 2006 roku broniąc pracy magisterskiej pt. Działalność artystyczna waltornistów katowickich zespołów symfonicznych po 1945 roku (promotor: prof. W. Grochowski). Obecnie będąc doktorantem macierzystej uczelni pracuje nad dysertacją pt. Twórczość kompozytorska Franciszka i Ryszarda Straussów w kontekście rozwoju możliwości wirtuozowskich waltorni wentylowej (promotor: dr hab. D. Walentek). Swe umiejętności doskonalił również podczas kursów i lekcji mistrzowskich do których należą m.in.: Dale Clevenger, Xiao‐Ming Han, Michael Hӧlzel, Stefan de Leval Jezierski czy Radovan Vlatković.

Waltornista Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach od 2003 roku, od 2010 roku pełni funkcję zastępcy pierwszego waltornisty. W latach 2001‐2009 współpracował z Operą Śląską w Bytomiu. Solista i lider sekcji waltorni Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. W charakterze 1. waltornisty występuje z wieloma zespołami symfonicznymi z terenu całego kraju (Sinfonietta Cracovia, Śląska Orkiestra Kameralna i inne). Członek Śląskiego Kwartetu Waltorniowego oraz kwintetu dętego Quint‐esencja. Brał udział w nagraniach blisko 40 płyt CD, z których najważniejsza to Polskie Kwartety Waltorniowe (2010) wydana przez firmę ZM Concept we współpracy z producentem instrumentów – niemiecką firmą Gebr. Alexander‐Mainz. Brał udział w najważniejszych festiwalach muzycznych na trenie całego kraju z Festiwalem Wielkanocnym im. L. van Beethovena oraz Festiwalem Warszawska Jesień na czele.

Od 2006 roku prowadzi klasę waltorni w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku‐Białej. Jego uczniowie i absolwenci osiągają znaczące sukcesy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Praktykuje na instrumencie Gebr. Alexander‐Mainz mod. 310 z ręcznie kutą czarą oraz ustniku Bruno Tilz mod. E. Schmid 8.

  


Biografie

Marie Luise Neunecker

Marie Luise NeuneckerMarie Luise Neunecker

Reklama


Reklama

Reklama

nju mobile

Reklama