Emil Wipperich

Solo waltornista Filharmonii Wiedeńskiej w latach 1882-1914 i wykładowca tamtejszej Akademii Muzycznej w latach 1895-1917.  Członek kwartetu waltorniowego, w skład którego wchodzili również Josef Schantl, Anton Wunder i Franz Pichler. Zespół ten, 27 kwietnia 1879 roku uświetnił uroczystość srebrnego wesela cesarza austriackiego księcia Franciszka Józefa I i jego małżonki - Elżbiety Bawarskiej.

Wipperich jest autorem zbioru etiud opartych o dzieła Ryszarda Straussa.


E.Wipperich: Wagner - Horn Call - live - demo.mp3