John R. Barrows1913-1974

Urodził się w 1913 roku w Glendale (Kanada).

Uczył się początkowo gry na eufonium, poźniej na wiolonczeli i waltorni. Naukę pobierał w Eastman School of Music (1930-1932), San Diego State Teachers College (1933-1934) i w Uniwersytecie Yale (1934-38). Jego nauczycielami byli Richard Donovan i David Smith. Zanim rozpoczął karierę solistyczną był pierwszym waltornistą Minneapolis Symphony Orchestra a wcześniej Army Air Forces Band, New York City Opera, New York City Ballet i Casals Festival Orchester. Współpracował z takimi artystami jak: Woody Herman, Miles Davis i Billie Holiday. Wielu kompozytorów dedykowało mu swoje utwory (m.in. Alec Wilder). Był wykładowcą w Uniwersytecie Yale (1957-1961), New York University (1958-1961) i University of Wisconsin w Madison (1961-1974).

Zmarł w 1974 roku. W 1989 został wybrany Honorowym Członkiem International Horn Society.

J.Barrows: Mozart - Horn Quintet, cz.3 - demo.mp3

J.Barrows: Brahms - Trio, cz.4 - demo.mp3

J.Barrows: Czajkowski - V symfonia, cz.2 - demo.mp3


Biografie

Carl Daniel Lorenz

1816-1866

Niemiecki waltornista i kompozytor.

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama