Lucien Thévet1914-2007

Urodził się 3.06.1914 w Beauvais (Francja). Pierwszych lekcji muzyki w wieku sześciu lat udzielał mu jego ojciec – trębacz amator. Początkowo uczył się gry na kornecie, później na waltorni. Mając lat trzynaście miał już za sobą występy solistyczne z zespołem instrumentów dętych (Harmonie) w swym rodzinnym mieście. Jego nauczycielem gry na waltorni był Raymond Carlier, a od 1933, kiedy wstąpił do Paryskiego Konserwatorium: Fernand Reine i Édouard Vuillermoz. W latach 1934-36 odbywał służbę wojskową. W 1937 zobył I Nagrodę przyznawaną przez Paryskie Konserwatorium i objął jednocześnie posadę I waltornisty w Paris Radio Orchestra. Rok później został solo waltornistą Paris Conservatory Orchestra (l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire). W 1941 został asystentem solo waltornisty w Paris Opera Orchestra by wkrótce objąć funkcję principale. W orkiestrze tej i równolegle od 1967 ponownie w Paris Conservatory Orchestra grał do roku 1974.

Lucien Thévet prowadził ożywioną działalność solistyczną. Wykonywał m.in. po raz pierwszy we Francji Serenadę na tenor i smyczki Beniamina Brittena czy II Koncert Es-dur na róg i orkiestrę Ryszarda Straussa. Wielu kompozytorów dedykowało mu swoje dzieła (P.M.Dubois, J.Françaix, M.Landowski, E.Passani, P.Le Plem czy H.Tomasi).

Był również cenionym pedagogiem – profesorem w Versailles Conservatory w Paryżu. Napisał szkołę na róg - Méthode complète de cor, liczne zbiory etiud na róg – 60 etiud, 50 ćwiczeń transpozycyjnych, 20 etiud, 100 etiud rytmicznych, 65 etiud na czytanie a’vista, 3 utwory na instrumenty w kluczu wiolinowym. Dokonał tłumaczeń na język francuski prac metodycznych - Szkoła dla dyrygentów, instrumentalistów i aranżerów, Początki gry na waltorni, Ćwiczenie na waltorni.

Całą swoją karierę grał na podwójnej waltorni F/B firmy Selmer. W recenzjach opisywano go, jako waltornistę niezwykle muzykalnego, dysponującego przyjemnym, ciepłym dźwiękiem z wyważonym wibrato.

Lucien Thévet zmarł 30.06.2007.

Lucien Thévet, Gilbert Coursier:
Bach - Koncert brandenburski nr 1 cz1 (1951) - demo.mp3
Biografie

Emil Wiśniowski

Urodził się prawdopodobnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w Bytomiu. Kształcił się w niemieckiej wojskowej szkole muzycznej.

Reklama


Reklama