1859-1937

Waltornista, dyrygent, kompozytor i pedagog.

urodził się 26.12.1859 w miejscowości Třemošná koło Pilzna (Czechy). W 1879 ukończył konserwatorium w Pradze w klasie waltorni Juliusa Beera oraz w klasie harfy. W latach 1883-1889 był waltornistą Dworskiej Orkiestry Symfonicznej  a w latach 1889-1907 w Marinskij Teatr w Petersburgu. Równolegle był kapelmistrzem orkiestr wojskowych. Od 1922 roku zamieszkał w Pilźnie. Jest twórcą pierwszej rosyjskiej szkoły gry na waltorni, której pierwotnym przeznaczeniem było kształcenie adeptów gry w orkiestrach dętych.

Zmarł 29.11.1937 (wg. innych źródeł 13.10.1938) w Pilźnie (Czechy).