Tomasz Bińkowski

Urodził się w 1969 roku w Łodzi. Naukę gry na instrumencie rozpoczął w klasie skrzypiec w Podstawowej Szkole Muzycznej. Edukację w zakresie gry na waltorni rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym im. H.Wieniawskiego w Łodzi. Średnią szkołę ukończył w 1989 roku w klasie prof. Jana Jeżewskiego i w tym samym roku rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie w klasie tegoż profesora.

Już podczas studiów współpracował z wieloma warszawskimi orkiestrami i zespołami kameralnymi, m.in. Zespołem Kameralistów Polskich Camerata Vistula, Ensemble de Narol, Polską Orkiestrą Radiową , Sinfoniettą Cracovią z którą to orkiestrą współpracuje na stałe do dzisiaj. Rok 1992 to początek pracy w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Równolegle od 1993 roku był pierwszym waltornistą w Warszawskiej Operze Kameralnej. W okresie tym często współpracował i koncertował z orkiestrami Menuhin Festival Orchestra pod dyrekcją Lorda Yehudi Menuhina, a także Penderecki Festival Orchestra pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Rok 1998 to początek stałego kontraktu w charakterze pierwszego waltornisty w międzynarodowej orkiestrze Philharmonie der Nationen pod dyrekcją Justusa Frantza. Jest jednym z założycieli kwintetu instrumentów dętych blaszanych Chamberbrass. Obecnie jest pierwszym waltornistą - solistą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Prowadzi również działalność pedagogiczna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2018 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej.