Czesław CzopkaCzesław Czopka

Absolwent  Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonalił podczas konsultacji prywatnych u Dale ClevengeraWilliama VerMeulena. Był solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie a także Lebanese Philharmonic Orchestra w Bejrucie (Liban). Tam też był wykładowcą miejscowego Konserwatorium Muzycznego. Aktualnie solista Narodowego Forum Muzyki - Filharmonii Wrocławskiej.

Występował jako solista i kameralista, dokonał licznych nagrań płytowych i archiwalnych. Współpracuje z wieloma polskimi zespołami orkiestrowymi. Prowadzi także działalność pedagogiczną - od 1986 w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu. Prócz zajęć w klasie waltorni, przygotowuje także sekcję instrumentów dętych szkolnej orkiestry symfonicznej do udziału w koncertach i nagraniach. Regularnie prowadzi warsztaty waltorniowe.
Biografie

Gerd Seifert

Gerd SeifertGerd Seifert

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama