Ádám FriedrichÁdám Friedrich

Waltornista węgierski. Urodził się 19.12.1937 w Debreczynie. Jego matka była nauczycielką muzyki. W latach 1951-56 uczęszczał do Konserwatorium w Miszkolcu a od 1956 studiował w Akademii Muzycznej w Budapeszcie, gdzie jego nauczycielami byli Ferenc Ramagnoli i Zoltán Lubik.

Od 1960 był członkiem Filharmonii Narodowej w Budapeszcie, gdzie w latach 1966-91 pełnił funkcję pierwszego waltornisty. Był muzykiem Budapest Festival Orchestra od momentu jej założenia w 1983. Regularnie współpracował z Orkiestrą Kameralną Ferenca Liszta i Teatro Massimo Vincenzo Bellini we Włoszech. Jako kameralista był członkiem Zespołu Instrumentów Dętych Filharmonii Narodowej i Zespołu Alpejsko-Adriatyckiego. Jako solista koncertował podczas wielu zagranicznych tourneé po Europie, m.in. Francji, Polsce, Niemczech i we Włoszech a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych.

Od 1971 prowadził działalność pedagogiczną - początkowo w szkolnictwie średnim, póżniej także jako profesor w Akademii Muzycznej w Budapeszcie i Instytucie Muzyki Uniwersytetu w Miszkolcu. Prowadził liczne kursy mistrzowskie na Węgrzech, w Austrii, Czechosłowacji, Finlandii, Polsce, Norwegii, Portugalii i Hiszpanii.

W 1995 był organizatorem Pierwszego Węgierskiego Międzynarodowego Festiwalu Waltornistów.

Jest autorem książek dotyczących m.in. ćwiczenia i metodyki nauczania gry na waltorni.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma nagrodami państwowymi.

Zmarł 9.12.2019Biografie

Gabriel Czopka

Gabriel CzopkaGabriel Czopka

Reklama


Reklama