Janusz Piotr Stanecki

Urodził się w 1986 w Bydgoszczy. Naukę gry na waltorni rozpoczął w wieku lat dziesięciu w klasie mgr Włodzimierza Szadowiaka, kontynował w liceum w klasie mgr Zbigniewa Młynarskiego. W 2010 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie wykł. Wojciecha Brylińskiego (z wpisem do Złotej Księgi Absolwentów) a w 2017 studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Edwarda Danieckiego. Jest stypendystą tej uczelni.

Brał udział w licznych kursach muzycznych: m.in. Norddeutsche Horntage (Niemcy), Letnia Akademia Muzyczna (Kraków), Salony u Mistrza – w stronę Arthura Rubinsteina (Bydgoszcz), które prowadzili m.in. Wiesław Grochowski, Henryk Kowalewicz, Christian Lampert, Ardas Marderosian, Jacek Muzyk, Radovan Vlatković czy Frøydis Ree Wekre. Pracę zawodową rozpoczął w 2007: najpierw jako waltornista Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, następnie, w latach 2008-2016 jako waltornista orkiestry Opery Nova w Bydgoszczy. Obecnie jest pierwszym waltornistą – solistą Filharmonii Pomorskiej im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Współpracuje m.in. z Capellą Bydgostiensis i Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie. Grał pod batutą wielu dyrygentów, m.in. Antoniego Wita, Jacka Kasprzyka, Mykoła Diadiury, Eugene Tzigane czy Juozasa Damarkasa.

Koncertuje w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Holandia, Hiszpania, Chiny, Japonia). Jest współzałożycielem Toruńskiego Kwartetu Waltorniowego z którym w latach 2009-2012 koncertował z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej i Filharmonii Pomorskiej. W 2013 wystąpił jako solista w Koncercie na róg i orkiestrę R. Glière'a z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej, a w 2017 roku w Metropolitan Theatre of Tokyo z 3 Koncertem na róg i orkiestrę W. A. Mozarta z towarzyszeniem Mozart Virtuoso Festival Orchestra.

W grudniu 2018 po obronie pracy doktorskiej pt. Waltornia w muzyce XX wieku - aspekty stylistyczne i wykonawcze na wybranych przykładach w literaturze muzycznej uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej.

  


Biografie

Tomasz Sopur

Tomasz SopurTomasz Sopur

Reklama


Reklama