1800 - 1850

Niemiecki waltornista i kompozytor.


Georg Kopprasch - 60 etiud na waltornięJego ojciec - Wilhelm był kompozytorem oraz fagocistą w orkiestrze księcia Leopolda III w Dessau. Georg Kopprasch był waltornistą orkiestry wojskowej Dywizji Regimentu Pruskiego. Od 1822 był dolnym waltornistą Staatsoper Unter den Linden (znanej dziś także jako Deutsche Staatsoper Berlin). Po 1832 wrócił do Dessau, gdzie do końca życia pracował jako dolny waltornista w orkiestrze dworskiej.

Dziś znany głównie jako autor dwóch tomów Etiud na waltornię - op.5 i op.6, odpowiednio na górną i dolną waltornię. Napisane na początku XIX wieku etiudy z użyciem pełnej skali chromatycznej, zbiegły się w czasie z wynalazieniem wentyla. Przypuszczalnie Kopprasch znał się z Heinrichem Stölzelem i  swymi kompozycjami zaspokoił zapotrzebowanie na edukację z nowymi perspektywami technicznymi dla waltorni. Tom op.6 jest popularny po dziś dzień jako cenny materiał dydaktyczny dla waltornistów. Zostały stworzone również transkrypcje na trąbkę, puzon, eufonium i tubę.