Anna Mondry

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie st.wykł. Lucyny Chodzińskiej.

Od stycznia 1994 roku była muzykiem Opery Bałtyckiej w Gdańsku na stanowisku orkiestrowym waltornia tutti. Od wielu lat stale współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego a także z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Koszalińską, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Pomorską w Bygdoszczy, Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Hanzeatycką Orkiestrą Kameralną Hanseatica, Orkiestrą Kameralną PROGRESS czy Capellą Gedanensis.

Przez kilka lat była członkiem kameralnego Zespołu Instrumentów Dętych pod kierunkiem prof. Józefa Raatza a także kwartetu Brillante i kwartetu waltorniowego Coro Di Corni. Od roku 2013 jest solistką w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

  


Biografie

Reklama


Reklama