Artykuły


Waltornia pełni ważną rolę w każdej ze ścieżek dźwiękowych do filmów, do których Williams pisał muzykę. Kompozytor stosuje pełną skalę instrumentu i pełen zakres techniki wliczając w to podwójne i potrójne staccato, dźwięki zatkane, frullato, glissanda itp. Partie pierwszej waltorni są niekiedy tak rozbudowane i wymagające, że aż niewiarygodnym wydaje się fakt, że większość sesji nagraniowych odbywa się tego samego dnia, w którym muzycy dostają nuty. Nic dziwnego, że Williams lubi korzystać z usług już sprawdzonych waltornistów. Prym w tym zakresie wiedzie James Thatcher z Los Angeles. Począwszy od połowy lat 80 aż do początku pierwszej dekady XXI wieku w większości kompozycji partię pierwszego głosu wykonuje właśnie on.

Czytaj więcej...

Przełom XVII i XVIII wieku był okresem kiedy waltornia coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu jako instrument solowy. Przyczynił się do tego przede wszystkim rozwój wielu ośrodków muzycznych, zatrudniających w swoich orkiestrach wybitnych instrumentalistów. Jednym z nich była Ratyzbona (niem. Regensburg), gdzie skrystalizowała się forma klasycznego koncertu na róg.

Czytaj więcej...

Miejscem, w którym krystalizacja klasycznej formy koncertu na róg osiągnęła swoje apogeum była Ratyzbona (niem. Regensburg). Tu mają swoją siedzibę dobra bawarskiego rodu książęcego Thurn und Taxis. W połowie osiemnastego wieku nikt nie przypuszczał, iż po kilkuset latach będzie się wspominało Ratyzbonę, jako jedno z muzycznych centrów niemieckiej muzyki dworskiej a to za sprawą doskonale podówczas prosperującego przedsiębiorstwa pocztowo-przewozowego, którego renomę rozsławiano niemalże w całej Europie.

Czytaj więcej...

Indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i artystów

Na podstawie art. 87 ust 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z dn. 29 września 2017 r. Poz. 1808) Minister Kultury może przyznawać indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i artystów (§. 11 ust. 1,2)

Czytaj więcej...

Pomoc socjalna dla artystów i twórców w trudnej sytuacji materialnej

Artyści i twórcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Wnioski w tej sprawie przyjmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Salzburg – rodzinne miasto Wolfganga Amadeusza Mozarta przed dwoma laty hucznie obchodziło 250-lecie urodzin słynnego kompozytora. Jeszcze nie umilkły echa licznych uroczystości, jakie to miasto zgotowało swojemu geniuszowi, a już przygotowuje się do następnych.

Czytaj więcej...

Koncert na waltornię został napisany w 2003 roku dla światowej sławy waltornisty Dalea Clevengera, wieloletniego pierwszego waltornisty Chicago Symphony Orchestra (od lutego 1966 roku). Dale Clevenger jest muzykiem wszechstronnym, oprócz grania na codzień w CSO zajmuje się także muzyką kameralną, jazzem, nagraniami komercyjnymi i solowymi. Jego mentorami są Arnold Jacobs i Adolph Herseth.

Czytaj więcej...

Reklama