W tym artykule:

  

Rozwój konstrukcji waltorni i jego wpływ na popularyzację instrumentu

Znając ogólny zarys muzyki kameralnej w wieku XX, należy określić rolę jaką odegrała w niej waltornia. Jednak, aby obraz tego zagadnienia był jak najpełniejszy, nie wolno zapominać o jednym z najistotniejszych czynników, jaki wpłynął na rozwój tegoż instrumentu i na jego rolę w muzyce. Wynalazek wentyli, bo o nim mowa, na tle innych odkryć XIX wieku, być może nie jest bardzo spektakularny, jednak zarówno dla wykonawców jak i kompozytorów muzyki z udziałem waltorni, stał się prawdziwym przełomem:

"Poszukiwania skutecznego sposobu osiągania pełnej i wyrównanej w brzmieniu skali chromatycznej zostały uwieńczone wynalazkiem wentyli. Rozwiązanie to, polegające na otwieraniu i zamykaniu drogi powietrza z instrumentu do rurki dodatkowej odpowiednio skontrowanym zaworem, wynalazł w r. 1813 Fryderyk Blühmel, Berghoboist w Pszczynie. Sprzedaje on swój pomysł Johannowi Stölzelowi, waltorniście królewskiemu w Berlinie, a ten uzyskuje nań patent w roku 1818" 1.

Powyższy cytat zawiera w sobie kilka ważnych informacji. Przede wszystkim odsłania on powód ograniczonych możliwości rogów naturalnych względem innych instrumentów. Ich zasób dźwiękowy zawierał się zwykle w jednym ciągu alikwotowym, przez co nie mogły one realizować każdej partii muzycznej. W związku z tym, kompozytor zmuszony był podporządkowywać się do możliwości instrumentu. Stąd wynika stosunkowa prostota partii rogu we wszelkich dziełach muzycznych okresu sprzed II połowy XIX wieku. Oczywiście rozwój techniki dźwięków przytkanych pozwalał na realizację większej ilości tonów, jednak jakość takiego dźwięku nie była pełna.

Dopiero wynalazek wentyli dał możliwość realizacji całej, wyrównanej w brzmieniu skali chromatycznej. Musiało jednak minąć sporo czasu, aby wentyle stały się standardem przy konstruowaniu nowego instrumentu. To, co z naszej perspektywy wydaje się rewolucją, w oczach współczesnych waltornistów i kompozytorów wcale takim nie musiało być. Sam fakt, że w Konserwatorium Paryskim naukę gry na rogu naturalnym zarzucono dopiero w roku 1900 jest świadectwem dystansu, z jakim początkowo do wynalazku podchodzili wykonawcy. Wpływ na taką postawę miały z pewnością wady techniczne nowego rozwiązania, szereg nieszczelności i konstrukcja utrudniająca przepływ powietrza. Z czasem dokonywano poprawek 2, i dopiero w 1850 roku waltornie z systemem wentylowym na stałe zagościły w orkiestrach symfonicznych.

Wynalezienie wentyli było kluczem do dalszego rozwoju techniki gry i nie pozwoliło na marginalizację waltorni. Efektem uzyskania przez róg pełnej skali chromatycznej była niespotykana dotąd rozbudowa partii waltorni w twórczości muzycznej kompozytorów. Brzmienie rogu, tak bardzo ukochane przez romantyków, mogło wreszcie zostać wykorzystane bez ograniczania inwencji twórczej kompozytora. Ucieleśnieniem tego rozwoju stały się gigantyczne formy symfoniczne Gustawa Mahlera i Ryszarda Straussa, gdzie waltornia zaczęła odgrywać rolę jednego z najważniejszych instrumentów solowych 3. Wiązało się to z rozbudową sekcji rogów i nadaniem jej olbrzymiego znaczenia w orkiestrze symfonicznej, co zresztą i w czasach współczesnych jest praktyką wielu orkiestr, w których grupa waltorni stanowi swego rodzaju reprezentację zespołu 4.

Okres początku wieku XX i powrót zainteresowania kwintetem dętym

Umiłowanie brzmienia rogu przez kompozytorów wieku XIX stało się swoistym balastem na początku kolejnego stulecia. Dla niektórych kompozytorów waltornia była bowiem synonimem brzmienia wielkich form symfonicznych z poprzedniej epoki.

W młodzieńczym okresie twórczości Hindemitha waltornia była wykorzystywana dość powściągliwie. Był to poniekąd przejaw postawy otwartego buntu kompozytora wobec spuścizny epoki dojrzałego romantyzmu, która szczególnie upodobała sobie ten instrument. Nawet biografowie Hindemitha wymieniają absencję waltorni we wczesnych dziełach kameralnych jako wyraźny symptom opozycji do dorobku Wagnera, Straussa czy Czajkowskiego 5.

Jeżeli powyższy cytat skonfrontować z twórczością kompozytorów początku XX wieku, to faktycznie można odnieść wrażenie początkowego dystansu twórców do tegoż instrumentu. Jest to wprawdzie okres przełomu, gdzie obok twórców reprezentujących nowe prądy muzyczne, takich jak A. Schönberg czy A. Berg, nadal tworzą kompozytorzy przywiązani do postromantycznego stylu. Ich twórczość kameralna ciągle oscyluje wokół składów typowo smyczkowych, ewentualnie z towarzyszeniem fortepianu.

Jednak w tych początkowych latach wieku XX wydarzyło się coś, co pośrednio przywróciło do łask popularność waltorni. Stało się to za sprawą kwintetu dętego, nie będącego w obrębie szczególnego zainteresowania kompozytorów romantycznych 6. Pierwszym, który zwrócił uwagę na ten zapomniany skład wykonawczy był Gustaw Holst 7. Skomponowany przez niego w 1903 roku czteroczęściowy Kwintet op. 14 to utwór charakteryzujący się prostotą i delikatnością brzmienia, z wyraźnie zauważalnymi nawiązaniami do muzyki epoki klasycyzmu. Kompozycja ta zyskała umiarkowaną popularność, ale jest warta odnotowania z tego powodu, że to właśnie od niej zaczął się renesans twórczości na ten skład kameralny.

Kleine Kammermusik op 24 nr 2 - nowe perspektywy dla klasycznego kwintetu dętegoKleine Kammermusik op. 24 nr 2 - nowe perspektywy dla klasycznego kwintetu dętegoRolę propagatora kwintetu dętego przyjął wspomniany wcześniej Hindemith, który po początkowym okresie dystansu stał się wielkim admiratorem dźwięku waltorni, czego wyrazem była jego późniejsza twórczość na ten instrument. Utworem, który wywołał zainteresowanie innych kompozytorów brzmieniem kwintetu dętego, stał się powstały w 1922 roku Kleine Kammermusik op. 24 nr 2.

Kwintet dęty drewniany wykształcił się jako odrębny gatunek w latach 1800-1820 w dziełach Cambiniego, Danziego i Reichy. [...] Odrodzenie zainteresowania tym gatunkiem nastąpiło w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, głównie dzięki Paulowi Hindemithowi i jego Kleine Kammermusik op. 24 nr 2. Utwór ten zapoczątkował ogromną liczbę kwintetów dętych drewnianych, napisanych w XX wieku 8.

O ile kompozycja G. Holsta przywodzi na myśl styl poprzednich epok, to w przypadku kompozycji P. Hindemitha możemy już mówić o wykorzystaniu nowego języka muzycznego. Sława połączona z zupełnie nowym spojrzeniem na kwintet dęty, dała efekt niesamowitej popularyzacji tego składu wykonawczego, co zaobserwować można choćby po liczbie powstających po roku 1922 tego typu kompozycji.

W szczególności w kręgach kompozytorów francuskich ten skład wykonawczy uzyskał wielką popularność. Wśród ważniejszych kompozytów tworzących kwintety dęte warto wspomnieć J. Francaixa, J. Iberta, D. Milhauda i wreszcie E. Bozzę, który skomponował Variations sur un thème libre. Twórczość tegoż kompozytora jest wielce niedoceniona w literaturze encyklopedycznej, a fakt braku informacji na jego temat w Przewodniku po muzyce kameralnej autorstwa Danuty Gwizdalanki jest co najmniej zastanawiający.

Fascynacja kwintetem dętym nie ominęła także kompozytorów spoza Grupy Sześciu. Jednym z pierwszych dodekafonicznych utworów Schönberga jest Kwintet dęty op. 26, utwór rozbudowany i trudny pod względem technicznym do tego stopnia, że przynajmniej do lat 50. XX wieku był wykonywany jedynie sporadycznie 9. Analizując zestawienie kompozycji kameralnych powstałych w XX wieku w ogóle, dochodzimy do wniosku, że większość kompozytorów tego okresu ma w swoim dorobku utwór na kwintet dęty, co samo w sobie świadczy o jego popularności. Oczywiście są to dzieła o bardzo różnym charakterze i stopniu trudności, ale na przestrzeni całego XX wieku widać, że taka formuła muzyczna dawała kompozytorom ogromne pole do twórczych eksperymentów i może właśnie z tego względu sięgali oni po nią bardzo chętnie.

Wykorzystanie waltorni w różnych zestawieniach instrumentalnych w muzyce kameralnej XX wieku

Kameralistyka XX wieku z udziałem waltorni nie ogranicza się oczywiście jedynie do kwintetu dętego, jednak rola tego składu wykonawczego dla popularyzacji rogu w muzyce kameralnej pozostanie nieprzeceniona. Poprzednie epoki muzyczne cechowały się charakterystycznymi zestawieniami instrumentalnymi w kameralistyce i waltornia nie występowała w nich zbyt często. Wiek XX otworzył pod tym względem ogromne pole do popisu. Z racji swoich możliwości brzmieniowych wykorzystanie rogu stało się wielce pożądane. Zauważyć można tendencje do coraz śmielszych eksperymentów w tym zakresie. Każdorazowo takie kompozycje stawiały przed wykonawcami coraz to nowsze wyzwania.

Choć to zadanie niezwykle trudne, wydaje się uzasadnionym dokonanie zestawienia utworów kameralnych XX wieku z udziałem waltorni, z uwzględnieniem składu wykonawczego jaki występuje w danej kompozycji, biorąc pod uwagę wszelkie dostępne źródła weryfikowalne (encyklopedyczne i internetowe). Lista ta nie obejmuje wszystkich kompozycji, gdyż byłoby to przedsięwzięcie prawdopodobnie niewykonalne przy tak olbrzymiej liczbie kompozytorów i utworów.

W zestawieniu znalazły się kompozycje kameralne złożone maksymalnie z dziewięciu wykonawców 10. Oprócz przeróżnych składów kameralnych tabela obejmuje również sonaty na róg z towarzyszeniem fortepianu, ze względu na kameralny charakter tej muzyki – równoważną rolę fortepianu wobec partii rogu. Jeśli kompozycja miała swój indywidualny tytuł, to pozostawiona została pisownia oryginalna. Przy określeniu składu wykonawczego zostały zastosowane skróty określające rodzaj instrumentu, pochodzące z języka włoskiego. Kompozycje, w których dokładnego składu wykonawczego nie dało się określić, ale z innych źródeł wiadomo, że wśród instrumentów jest również waltornia, zostały zawarte w tym zestawieniu. W rubryce uwag znalazły się informacje o roku, w którym dzieło zostało skomponowane oraz opusie, jeśli takową informację udało się uzyskać. Nie zostały tutaj natomiast zawarte kompozycje, w których waltornia zestawiona jest tylko i wyłącznie z nagraniem z taśmy bądź innego urządzenia elektronicznego. W założeniu chciano bowiem ukazać jedynie tradycyjnie pojmowaną muzykę kameralną, zakładającą wspólne muzykowanie co najmniej dwóch wykonawców, co jest raczej niemożliwe w takim wypadku.

 

Kompozytorzy Kompozycje Skład wykonawczy Opus, rok powstania
Abrahamsen Hans 6 Pieces Vn., Cor.,  Pf.
Landscapes Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1972 r.
Fantasistykker Fl., Cor., Pf., Vc. 1969 r.
Rundt og imellen 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1971 r.
Walden Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1978 r.
6 Stykker Vn., Cor., Pf. 1984 r.
Abramski Alexander Concertino Cor., Fg., Fl., Cl., Pf.
Absil Jean Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 16, 1934 r.
4 esquisses Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 154,1971 r.
Agrell Jeffrey September Elegy Naturalny Cor., Pf. 2000 r.,
Albert Stephen Ecce Puer S., Ob., Cor., Pf. 1992 r.
Allanbrook Douglas Night and Morning Music 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1977 r.
Invitation to the Sideshow 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1982 r.
Commencement Exercises 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1985 r.
25 Bulding Blocks Cor., Pf. 1985 r.
Almeida Prado José Trio from the Diary of Pero Vaz de Caminha Vn., Cor., Pf. op. 8
Amram David Trio Sfx., Cor., Fg. 1958 r.
3 Songs for Malboro Vc., Cor. 1962 r.
Fanfare and Processional 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1966 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 r.
Andriessen Jurriaan L’incontrodi Cesare e Cleopatra Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1956 r.
4 madrigali 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1962 r.
Sciarada spagnuola Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1962 r.
Andriessen Hendrik Aubade 2 Tr., Cor., Tbn. 1951 r.
Suite 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1951 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1951 r.
Sérénade Fl., Cor. ing., Cor., Pf. 1970 r.
Arrieu Claude Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1955 r.
2 pièces 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cor., Ar., Per. 1966 r.
Arnold Malcolm Kwintet nr 1 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 73, 1961 r.
Kwintet nr 2 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 132, 1988r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 2, 1943 r.
3 Shanties Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 4, 1943 r.
Kwintet Vn., Vl., Fl., Fg., Cor. op. 7, 1943 r.
Divertimento Oktet Dęty op. 137, 1988r.
Artyomov Vyacheslav Romantic Capriccio 2 Vn., Vl., Vc., Cb., 2 Cor., Pf. 1975 r.
Zvyozdnïy veter Vn., Vc., Fl., Cor., Pf.,  Cmp. tb. 1983 r.
Avalon Robert Zeal Cor., Pf.
Babbitt Milton Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1953 r.
Counterparts 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1992 r.
Becenquinquagenary Fanfary 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1995 r.
Bacewicz Grażyna Kwintet dęty Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1932 r.
Inkrustacje na waltornię i zespół kameralny Vn., Vc., Cb., Cor., Ar., T-t, Leg. 1965 r.
Bainbridge Simon Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1970 -71rew. 1974 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1974 r.
Baker Ernest Rondo mit Mozart Ob., Cl., Fg., Cor.
Banks Don Trio Vn., Cor., Pf. 1962 r.
Barber Samuel Summer Music Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1953 r.
Barraine Elsa Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1931 r.
Fanfare Cor., Pf.
Cerpules Cor., Pf.,
Bawden Rupert Passamezzo di battaglia Ob., Cor., Ccmb.
Bennett Richard Rodney Sonata Cor., Pf. 1978 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1983 r.
Comedia III Vn., Vc., Fl., Ob., Cl., Tr., Cor., 2 Per.,Pf., 1973 r.
Comedia IV 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1973 r.
Sonata Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. Pf. 1986 r.
Fanfare 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1962 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 r.
Romance Cor., Pf.
Bentzon Niels Viggo Sonata Cor., Pf. Op. 47, 1947 r.
Kopenhagener Konzert nr 1 Fl., Cor., Ccmb.
Trio Fg., Tr., Cor. op. 82, 1952 r.
Kwintet Nr. 5 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 116, 1958 r.
Berg Josef 5 Fug Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1957 r.
Berio Luciano Kwintet dęty Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1948 r.
Opus number zoo Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1950-51 r., rew. 1970 r.
Ricorrenze Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1985-87 r.
Call 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1985 r.
Terre Chuleuveuse Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1985 r.
Berkeley Lennox Trio Vn., Cor., Pf. op. 44, 1953 r.
Sekstet 2 Vn., Vl., Vc., Cl., Cor. op. 47, 1955 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 90, 1975 r.
Bernett Carol Sonata Cor., Pf., 1973 r.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1990 r.
Bernstein Leonard Brass Music Tr., Cor., Tbn., Tb., Pf.  1948 r.
Pance Suite 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1990 r.
Elegy for Mippy I Cor., Pf.
Birtwistle Harrison Refrains and Choruses Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1957 r.
Five Distances for Five Instruments Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1992 r.
Bissill Richard Three Portraits 8 Cor.
Trio Vn., Cor., Pf.
Song of new world Cor., Pf.
Sic itur ad astra Cor., Pf.
Rate of spring rag 4 Cor.
Bjelinski Bruno Sonatina Cor., Pf. 1973 r.
Scherzo di notte Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1969 r.
Varijacije na pučku temu Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1975 r.
Poesis 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor., 1979 r.
Tri mušketira 3 Cor. 1984 r.
Bliss Arthur Rhapsody  S., T., 2 Vn., Vl., Vc., Vb., Fl., Cor., 1919 r.
Blumer Theodor Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor.  op. 52
Sekstet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 48
Blum Robert Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1962 r.
Stationen Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1967 r.
Lamentatio Angelorum 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Fl., Ob., Cl., Cor. 1942 r.
Bobić Davor Cappricio Cor., Pf. A.O. 57
Bobilow Leonid Traurige Weise Cor., Pf.
Bonis Mélanie Scènes de la forêt Fl., Cor., Pf. op. 123, 1927-28 r.
Borroff Edith Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1947 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1948 r.
Game Pieces Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1980 r.
Vorspiel über das Thema ‘In dulci jubilo' 2 Fl., 2 Cor., Pf. 1951 r.
Sonata Cor., Pf. 1954 r.
Bowen Edwin York Sonata Cor., Pf. op.101, 1937 r
Kwintet 4 Vn., Cor., op.85, 1927 r.
Ballade Ob., Cor., Pf. op. 133
Bozza Eugène Variations sur un thème libre Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 42, 1943 r.
Sherzo Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 48, 1944 r.
Suite 4 Cor. 1947 r.
Sonatina 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1951 r.
Symphonie da camera 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor. 1960 r.
Bis 2 Tr., 2 Cor., Tbn., Tb. 1963 r.
Suite Française 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1967 r.
Suite nr 2 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1967 r.
Pentaphonie Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1969 r.
Trilogie 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1969 r.
Quatre mouvements pour septuor à vent Fl., Ob., Cl., Fg., Tr., Cor., Tbn. 1970 r.
Octanphonie 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor. 1972 r.
Trois Mouvment 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1979 r.
Quand les muses, collaborent me Fl., Ob., Cl., Fg., Cor.
Trois pièces pour septuor de cuivres 2 Tr., Cor., 3 Tbn., Tb. 1985 r.
Symphonie de chambre Fl., Ob., Cl., Fg.,  Cor., Ar., Cel., Pf.
En Foret Cor., Pf. 1941 r.
Sur les Cimes Cor., Pf.
En Irlandie Cor., Pf.
Chant lointain Cor., Pf.
Božič Darijan Polyrhytmia Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 r.
3D Tr., Cor., Tbn. 1972 r.
Böhme Oskar 2 Dreistimmige Fugen Tr.,Cor., Tbn op. 28,1904 r.
Bradić Srećko Lost Music Fl.,Ob., Cl., Cor.,
Britten Benjamin Canticle II „Stil falls the rain” T., Cor., Pf. op. 55, 1954 r.
Broadstock Brenton Deserts Bloom 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor., 1990 r.
Nearer Farther Cor., Pf. 1992 r.
Broedsgard Anders Unicor 2 Vn., Vl., Vc., Cor. op. Es
Brouwer Margaret Sonata Cor., Pf. 1996 r.
Brugk Hans Melchior Serenada Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 22, 1955 r.
Sextet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 38, 1973 r.
Burdick Richard Trinitization 2 Vn., Vl., Vc., Fl., Ob., Cor., Pf. 1981 r.
Pluto Vc., Fl., Cor., Ar. 1983 r.
Blue Stone Fantasy Vc., Fl., Cor., Ar.
Serenada Vc., Cb., 2 Ob.,Cl.,  2 Cor. 1983 r.
Polaris Overture Vn., Vc., Fl., Ob., Cl., Tr., Cor., Org.
A Puff of smoke   Fl., Cor. 1983 r.rew. 1993 r.
Seraphic Meditation S., Cor. ing., Org., Cor.
The Pivot Point   Ob., Fg., Cor. ing., 2 Cor.
Luxor 2 Cor.
Sonata nr 1 Cor., Pf.
Abracadabra Vc., Fl., Cor. ing., Pf.
The Ocean T., Cor., Org., Per.
Sonata nr 2 Pf., Cor.
Trio Vn., Cor., Pf. 1986 r.
Romance Vn., Cor., Pf. 1986 r.
Duet Cl., Cor. 1987 r.
Trio 3 Cor. op. 36, 1987 r.
Kwartet 4 Cor. op. 39, 1987 r.
12 Duetów 2 Cor. op. 40
Sonata Cor., Org. op. 42
Duet 2 Cor. op, 50
Kwartet 4 Cor. op. 51
The Hermit Cor., Org. op. 53
Duet Cor., Cb. op. 54
Romance Cor., Pf. op. 55
Mandala III Vn., Cor. op. 58
Astral Waves II for Violin Vn., Cor.,  taśma. op. 64
Burgon Geoffrey Four Horns 4 Cor.
Little Missenden Variations Cl., Fg., Cor. 1984 r.
Busler-Blais Lydia Frost Cycle S., Cor., Pf. 1997 r.
Villa After the Storm  2 Cl., Vc., Cor. 1995 r.
For My Love On His Birthday Głos, Vc., Cor., Vbr.
Butterworth Arthur Scherzo 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 19, 1956 r.
Sextet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Pf. op. 16, 1957 r.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 91, 1992 r.
Morris Dancers 4 Cor., op. 101,1998 r.
Cage John Music for Wind Instruments – cz. III Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1938 r.
Party Pieces: Sonorus and Exquisite Corpses Fl., Cl., Fg., Cor., Pf. 1949/1950 r.
Carter Elliott Kwintet Dęty Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1948 r.
Kwintet na instrumenty dęte blaszane 2 Tr., Cor., 2 Tbn. 1974 r.
Fantasy on Purcell's Fantasia on One Note 2 Tr., Cor., 2 Tbn. 1974 r.
Birthday Flourish 2 Tr., Cor., 2 Tbn. 1988 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf.
Chávez Carlos Energía for Nine Instruments B., Vn., Vc., Cb., Fl., Fl. picc., Fg., Tr., Cor.,Tbn. 1925 r.
Sonata 4 Cor. 1929-30 r.
Soli II Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1961 r.
Childs  Barney 4 Pieces Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Sfx. 1977 r.
A Box of View Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1988 r.
Clearfield Andrea Song of the Wolf Cor., Pf. 1996 r.
Cooke Arnold Rondo Cor., Pf. 1950 r.
Arioso and Scherzo Vn., 2 Vl., Vc., Cor. 1955 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1961 r.
Cortés Ramiro Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1967-68 r.
Capriccio Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1971 r.
Cossetto Emil Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1953 r.
Cowie Edward Cartoon Music Vn., Vc., Fl. pic., Cl./Sfx., Cor., 2 Perc. 1985-6 r.
48, books 1-2 Vn., Vl., Vc., Fl., Cl., Cor., Perc., Ar., Pf. 1993 r.
Point and Line to Plane  Vn., Vl., Vc., Fl., Cl., Fg., Cor., Pf. 1995 r.
Crawford-Seeger Ruth Suite Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1952 r.
Dahl Ingolf Allegro and Arioso Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1942 r.
Music for Brass Insts 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1944 r.
Fanfare on A and C B., 3 Tr., Cor., Tbn. 1969 r.
Damase Jean-Michel 17 Variations Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1951 r.
Berceuse Cor., Pf. op. 19
Pavane Variée Cor., Pf.
Davies Peter Maxwell Alma Redeptoris Mater  Fl., 2 Cl., Fg., Cor. op. 5, 1957 r.
Birthday Canon for Richard Hall’s 70th Birthday Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1973 r.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 100,1981 r.
4 Voluntaries 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1982 r.
2 Motets 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1982 r.
March: The Pole Star 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1982 r.
Joey’s Tune Vn., Cl., Fg., Cor. 1996 r.
Dean Brett Three Pieces 8 Cor.
Winter Songs T., Fl., Ob., Fg., Cl., Cor. 2000 r.
Defaye Jean-Michel Alpha Cor., Pf.
Dello Joio Norman (DeGioio Nicodemo) Reflections on a Xmas Tune Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1981 r.
Del Mar Norman Sonatina 2 Cor. 1984 r.
Del Tredici David Brass Symphony 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1992 r.
Heavy Metal Alice 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1995 r.
D'Indy Vincent Sarabande et menuet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 72, 1918 r.
Trois petites pièces Nr 3 Cor., Pf.
Donatoni Franco Blow Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1989 r.
Jay 2 Tr., 3 Cor., 2 Tbn., Pf. 1993 r.
Sincronie II Vn., Vl., Vc., Fl., Fg., Cor., Pf. 1994 r.
Luci II Fg., Cor. 1995 r.
Dubois Pierre-Max Le cinéma muet Tr., Cor., Tbn., Tb. 1972 r.
Sinfonai da Camera Fl., Ob., Cl., Fg., Sxf., Cor., 1965 r.
Dukas Paul Villanelle Cor., Pf.
Durey Louis Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 96, 1963 r.
Etler  Alvin Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1955 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1957 r.
Koncert Vn., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1958 r.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1963 r.
Sonic Sequence 2 Tr., Cor., Tbn., Tb.
Ewald Victor Kwintet nr 3 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 7, 1905 r.
Kwintet nr 4 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 8, 1912 r.
Ewazen Eric Ballade, Pastorale and Dance Fl., Cor., Pf. 1993 r.
Trio Fg., Cor., Pf.
Sonata Cor., Pf.
Frost Fire Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1990 r.
Grand Canyon 8 Cor. 1996 r.
Colchester Fantasy 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1987 r.
A Western Fanfare 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1997 r.
Frost Fire 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1990 r.
A Philharmonic Fanfare Tr., Cor., Tbn. 1997 r.
Farkas Ferenc Serenade Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1951 r.
Antiche danze ungheresi del 17. secolo Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
La cour du roi Mathias 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. 1977 r.
Quattro Pezzi Cb., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1966 r.
Contrfacta Hungarica Dęty Oktet 1976 r.
Faust Randall Three American Folksongs 2 Cor., Pf.
Fanfare for the Southeastern Horn Workshop 8 Cor.
Kwartet 4 Cor.
Auburn Echoes Fl., Cor., Pf.
Gallery Music 2 Tr., Cor., Tbn., Tb.
Rondo Cor., Pf.
Celebration Cor., Org.
Meditation Cor., Org.
Fine Vivian Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1978 r.
Dancing Winds Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1987 r.
Hymns Vc., Cor., 2 Pf. 1991 r.
Fine Irving Partita Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1948 r.
Romanza Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Foerster Josef Bohuslav Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 95, 1909 r.
Nonet Vn., Vl., Vc., Cb., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 147,1931 r.
Foretić Silvio Prelude and Toccata 2 Tr., Cor., Tbn., Tb.
Polonaise 4 Sxf., Cor., 4 Tbn., Pf.
Foss Lukas Studies Improvisation Vl., Cl., Cor., Pf., Per., 1959 r.
La Grotte des Vents Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1972 r.
Françaix Jean I Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1948 r.
II Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1987 r.
Sekstet Fl., Ob.,  Fg., Cl., Cl.b., Cor. 1991 r.
Oktet 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Cor., Fg. 1972 r.
Fricker Peter Racine Sonata Cor., Pf. op. 24, 1955 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 5, 1947 r.
Oktet Vn., Vl., Vc., Cb., Fl., Cl., Fg., Cor.   op. 30,1957-58 r.
Madrigals 2 Tr., Cor., Tbn., Tb.  op. 89, 1984 r.
Gates Crawford Sonata Cor., Pf. op. 48
Gerhard Roberto Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1926 r.
El conde sol Vn., Vc., Fg., Tr., Cor., Pf. 1927 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1928 r.
Nonet Fl., Ob., Cl., Fg., Tr., Cor., Tbn., Tb., Acc. 1956 – 57 r.
Grainger Percy Walking Tune Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1900-1905 r.
Gržinić Vjekoslav Divertimento Cor., Pf. 1964 r.
Hamilton Iain Sonata Notturna Cor., Pf. 1965 r.
Hartley Walter Sonoroties II Cor., Pf.
Meditation Cor., Pf. 2000 r.
Fantasy on Vermont Tunes Cor., Pf. 1995 r.
Havlík Ferdinand  Three Fugues 3 Cor., Pf.
Mileniana 8 Cor.
Heiden Bernhard Sonata Cor., Pf. 1939 r.
Kwintet 2 Vn., Vl., Vc., Cor. 1952 r.
Sinfonia Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1949 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1965 r.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1965 r.
Intrada Fl., Ob., Cl., Fg., Sxf., Cor. 1970 r.
Kwartet 4 Cor. 1981 r.
Sextet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Pf. 1983 r.
Kwartet Vn., Vc., Cor.,  Pf. 1985 r.
Henze  Hans Werner Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1952 r.
Concerto per il Marigny Vn., Vc., Cl., Cl. b., Tr., Cor., Tbn., Pf. 1956 r.
Quattro Fantsie 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. 1963 r.
Fragmente aus einer Show 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1971 r.
L'autunno Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1977 r.
Variation 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1981 r.
Hidas Frigyes Kwintet nr .1 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1961 r.
Kwintet nr. 2 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1969 r.
Kwintet nr 3 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1979 r.
Divertimento Oktet dęty 1985 r.
1+5 Fl., Ob., Cl.,  Fg., Cor., Tbn. 1989 r.
Hindemith Paul Trio Cl., Cor., Pf. 1914 r.
Sonata na cztery rogi 4 Cor. 1952 r.
Mała muzyka kameralna nr 2 na kwintet dęty Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 24, 1922 r.
Septet Fl., Ob., Cl., Cl. b., Fg., Tr., Cor. 1948 r.
Oktet 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. 1957-58 r
Sonata Cor., Pf. 1939 r.
Sonata in Es Cor/Sxcor., Pf. 1942 r.
Hlobil Emil Sonata Cor., Pf. op. 21, 1942 r.
Hoiby Lee Diversions Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 10, 1953 r.
Sextet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 28, 1974 r.
Holliger Heinz „h” Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 r.
Quodlibet pour Aurèle 2 Vn., 2 Fl., Cor. 1986 r.
Kwintet Ob. + Cor. ing.,  Cl., Fg., Cor., Pf. 1989 r.
Holloway Robin Serenade 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. op. 41, 1978-9
Divertimento nr. 5 2 Tr., Cor., Tbn., Tb 1986-7
Serenade in B 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor. op. 92, 2000 r.,
Holmboe Vagn Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1933 r.
Notturno Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 19, 1940 r.
Aspekter Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 72, 1957 r.
Kwintet nr 1 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 79,1961-62 r.
Kwintet nr 2 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 136,1978 r.
Music with Horn Vn., Cor., Pf. op. 148,1981 r.
Holst Gustav Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 14, 1903 r.
Hovhaness Alan 6 Dances 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op.79, 1967 r.
Sunset on Mount Tohoma 2 Tr., Cor.,  Tbn., Org. op. 319,1978 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 159,1960 r.,rew. 1965 r.
„Ps” 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 358,1981 r.
Ibert Jacques Trois Pièces brèves Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1930 r.
Irino Yoshirö Globus I  Cor., Per. 1971 r.
Partita Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1962 r
Jacob Gordon Sextet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. 1956 r.
Divertimento 2 Fl., 2 Cl., 2 Fg.,  2 Cor. 1968 r.
Janáček Leoš Mládi sekstet Fl., Ob., Cl., Cl. b., Fg., Cor., Pf. 1924 r.
Concertiono 2 Vn., Vl., Cl., Fg., Cor., Pf. 1925 r.
Jeppesen Knud Little Trio 2 Cor., Pf.
Ježek Jaroslav Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1931 r.
Kelemen Milko Étude, contrapuntiques Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Entrances Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1966 r.
Khachaturjan Karen Trio Vn., Cor., Pf.
Kilar Wojciech Sonata Cor., Pf. 1954 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1952 r.
Kirchner Volker David Mysterion Vl. d'amore., Vc., Fl., Cor., Pf. 1985 r.
Lamento e danza d'Orfeo Cor., Pf. 1986-87r.
3 poemi Cor., Pf. 1986-87 r.
Il canto della notte Vn., Vl., Vc., Cl., Cor., Pf. 1997-98 r.
Klobučar Anđelko  Trio Vn., Cor., Org. 1999 r.
Sonata Cor., Org.
Movement 2 Vn., Vl., Vc., Cor.
Dipth Cor., Org. 1982 r.
Canzona Cor., Org. 1968 r.
Arioso e Allegro Cor., Org. 1990 r.
Stawak 2 Vn., Vl., Vc., Cor. 1988 r.
Knussen Oliver Processionals 2 Vn., Vl., Vc., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 -78 r.
Song without Voices Vn., Vl., Vc., Fl., Cor., ing., Cl., Cor., Pf.,  op. 26,1990-91 r.
Koechlin Charles  Sonata Cor., Pf. op. 70, 1918-1925 r.
Septet Fl., Ob., Cor. ing., Cl., Fg., Sxf., Cor. 1937 r.
15 pièces Pf., naturalny Cor. / 4 Cor. 1942 r.
Koehler Siegfried Sonata Cor., Pf. op. 32
Koenig Gottfried Michael Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1958-59 r.
Koetsier Jan Cinq Miniatur 4 Cor. op. 64, 1971 r.
Cinq Nouvelles 4 Cor. op. 34a, 1947r.
Septett Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. op. 4,1932/58 r.
Introduction et folatrerie avec un thème Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 31/5a,1961 r.
Nonett 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 49a,1968 r.
Sonatina Cor., Pf. op. 59/1,1972 r.
Rondo sereno per nove strumenti 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 72, 1976/80 r.
Sonata Cor., Ar. op. 94, 1983 r.
Sextett Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. op. 110,1987 r.
Dresdner Trio Ob., Cor., Pf. op. 130,1992 r.,
I Divertimento Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 16/11937 r.
Petite Suite 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 33/1, 1947/57 r.
Quartettino 2 Tr., Cor., Tbn. op. 33/2,1950 r.
Choral und Fuge über »So nimm denn meine Hände« 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 33/3, 1947/49 r.
II Divertimoento Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 35,1947 r.
Oktett 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg.,  2 Cor. op.53, 1968 r.
Brass Quintett 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 65, 1974 r.
Hymn for 4 or more Horns in F 4 Cor. (lub więcej) op. 69/2,1980 r.
Introduktion und Variationen über das »Vyšehrad«-Thema von Friedrich Smetana 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Ar. op. 71, 1976 r.
Konzertante Musik für acht Hörner 8 Cor. op. 78, 1979 r.
Kleiner Zirkusmarsch 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 79a,1978 r.
Kinderzirkus 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 79b1986 r.
Metamorphosen über ein Thema aus »Die Moldau« von Friedrich Smetana 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Ar. 1985 r.,op. 102
Badinerie (J. S. Bach), arrangiert für Tuba-Solo und 4 Blechbläser 2 Tr., Cor., Tbn., Tb op. 105/11982 r.
Sechs Tüßlinger Hornrufe 6 Cor. (lub więcej) op. 105/4, 1986 r.
Feierliche Musik 4 Cor. op. 114b,1986 r.
Figaro-Metamorphosen nach Themen aus »Figaros Hochzeit« von W. A. Mozart Tr., Cor., Tbn. op. 1311992 r.
Falstaffiade, Variationen über ein Thema aus »Die lustigen Weiber« von Otto Nicolai 4 Cor., Tb. (solo) op. 134b,1993 r.
Quintetto Lirico 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 141,1994 r.
Don Quichottisen 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 144,1996 r.
5 Unterkagner Ländler 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 155,2000 r.
15 kleine Stücke aus dem »Jugendalbum« von Robert Schumann, Transkription für Blechbläserquintett 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 2000 r..
Kotoński Włodzimierz Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1964 r.
Multiplay 2 Tr., Cor., 2 Tbn., Tb. 1971 r.
Quartettino 4 Cor. 1950 r.
Krek Uroš Episodi concertanti Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1970 r.
Křenek Ernst Pentagram Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 163,1957 r.
Alpbach Quintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Per. op.180, 1962 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 130,1952 r.
Sonata Cor., Org. op. 239,1988 r.
Krol Bernhard Ballade Cor., Pf. op. 94
Kvandal Johan 3 salmentoner Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 23 b,1963 r.
Intoduction and Allegro Cor., Pf. op. 30,1969 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 34,1971 r.
Nattmusikk 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor. 1981 r.
Ouverture – fantasy 2 Tr., 3 Cor., 2 Tbn., Tb. 1982 r.
Kwartet 4 Cor. op. 73, 1988 r.
Láng István Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1963 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1966 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1975 r.
Larsson Lars-Erik Quattro tempi, divertimento Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 55, 1968 r.
Lees Benjamin Sonata Cor., Pf. 1951 r.
3 Variables Ob., Cl., Cor., Pf. 1955 r.
2 Miniatures Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1974 r.
Contours Vn., Vc., Cl., Cor., Pf. 1994 r.
Levy Frank Ezra Sextet  Pf. 1992 r.
Trio Fl., Cor., Pf. 1991 r.
Suite Cor., Pf. 1960 r.
Ligeti György  6 Bagatel Fl/Fl picc., Ob., Cl.,  Fg., Cor., 1953 r.
10 utworów na kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 r.
Trio Vn., Cor., Pf. 1982 r.
Lindberg Magnus 3 Pieces Vn., Vl., Vc., Cor. 1976 r.
Arabesques Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1978 r.
Lipatti  Dinu Aubade Ob., Cl., Fg., Cor.
Quintet a vent a Monsieur Roger Cortet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor.
Lutosławski Witold Mini-uwertura 2 Tr., Cor., Tbn., Tb 1982 r.
Fanfare for Cube 2 Tr., Cor., Tbn., Tb 1987 r.
Fanfare for Lancester 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Per. 1989 r.
Lyon David Hors d'Oeuvere Fl., Ob., Cl., Fg., Cor.
Madsen Trygve Sonata Cor., Pf. op. 24
Magdić Josip Elegie Cor., Pf. op. 7
Malawski Artur Żywioł Tatr 2 Ob., 2 Cl., Fg., Cor. op. 11, 1934 r.
Maric Ljubica Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1931 r.
Martino Donald Koncert Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1964 r.
Martinů Bohuslav Kwartet Vc., Cl., Cor., Per. 1924 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1930 r.
Serdenada I 3 Vn., Vl., Cl., Cor. 1932 r.
Nonet Vn., Vl., Vl., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. 1925 r.
Nonet Vn., Vl., Vc., Cb., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Maruyama Kazunori Foxtrot for Tomcat Cor., Pf.
McCabe John Fantasy 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1966 r.
Dance – Movements Vn., Cor., Pf. 1967 r.
Rounds 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1968 r.
Concert Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. 1969 r.
Harbour witch Ships 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1991 r.
Postcards Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1991 r.
Miletić Miroslav Three Scherzo Cor., Vn.
Milhaud Darius La Cheminée du roi René Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 205,1939 r.
4 Esquisses Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 227,1941 r.
Divertissement Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 299b,1958 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 443,1973 r.
Montague Stephen Behold a Pale Horse 2 Tr., 2 Cor., 2 Tbn., Tb 1994 r.
Musgrave Thea Chamber Concert nr 1 Vn., Vl., Vc., Ob., Cl., Fg., Tr., Cor., Tbn. 1962 r.
Chamber Concert nr 3 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. 1966 r.
Music for Horn and Piano Cor., Pf. 1967 r.
Space Play 2 Vn., Vc., Vl., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1974 r.
Fanfare 2 Tr., Cor., Tbn., Tb 1982 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1992 r.
Neuling Hermann Bagatelle Cor., Pf.
Nielsen Carl Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 43, 1922 r.
Serenata in vano Vc., Cb., Cl., Fg., Cor. 1914 r.
Canto Serioso Cor., Pf. 1913 r.
Nørgård Per Kwintet Whirl's World Fl., Ob., Cl., Fg., Cor 1970 r.
Syn 2 Tr., Cor., 2 Tbn. 1988 r.,rew. 1989 r.
Scintillation, 1993 Vn., Vl., Vc., Fl. + Fl. picc., Cl. + Cl. b., Cor., Pf. 1993 r.
Det er så yndigt, Den signede dag, At følges Ob., Tr., Cor., Tbn. 1975 r .
Osmon Leroy Music for Five Winds Fl., Ob., Cl., Fg., Cor.
Three Poems by Hugh Scott S., Vc., Cb., Fl., Cl.  Cor.
Introduction and Allegro 2 Tr., Cor., Tbn., Tb.
Paciorkiewicz Tadeusz Kwinet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1951 r.
Muzyka kamerlana 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1978 r.
Preludium Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1980 r.
Panufnik Andrzej Quintetto Academico Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1953 r.,rew. 1956 r.
Papandopulo Boris Elegy Cor., Ar. 1965 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1954 r.
Mali koncert Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1971 r.
Prelude Cor., Org. 1982 r.
Koncert kamerlany Vn., Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1986 r.
Trio Tr., Cor., Tbn. 1987 r.
Legenda Cor., Ar. 1990 r.
Parać Frano Scherzo Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1985 r.
Pauer Jiři Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1960 r.
Trio 3 Cor. 1986 r.
Zelené Kousky Tr., Cor.,  Tbn. 1997 r.
Perle George For Pf and Wind Fl., Cor. ing., Cl., Fg., Cor., Pf. 1988 r.
Kwintet nr 1 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Kwintet nr 2 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1960 r.
Kwintet nr 3 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1967 r.
Kwintet nr 4 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1984 r.
Duos 2 Vn., Vl., Vc., Cb., Cor. 1995 r.
Perrini Nicholas Festival fanfare 6 Cor.
Persichetti Vincent Pastoral Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 21, 1943 r.
King Lear Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Timp., Pf. op. 35, 1948 r.
Parable II 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 108,1968 r .
Peterson Wayene Metamophosis Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1967 r.
Encounters Vn., Vc., Fl/Fl. pic. Cl., Cl. b., Tr., Cor., Per., Pf. 1976 r.
Petrić Ivo Gemini concertino   Vn., Cor. 1975 r.
Music for five Cor., 4 Per.
Lyric Fragment MS., Cor., Pf.
Sonata nr. 1 Cor., Pf. 1960 r.
Sonata nr. 2 Cor., Pf. 1991 r.
Kwintet nr 1 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1953 r.
Kwintet nr 2 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Croquis sonores B., Cb., Cl., Cor., Per., Ar., Pf. 1963 r.
7 Fragmentów Vn., Vc., Ob., Cl., Tr., Cor., Ar.   1963 r.
Fanfare in nokturni 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1977 r.
Muzyka 5 Cor., 4 Per. 1981 r.
Lyrica Cor., Pf.
Piston Walter Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1956 r.
Pirchner Werner Born for Horn 5 Cor.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1974 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1982 r.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1996 r.
Plagge Wolfgang Sonata nr. 1 Cor., Pf.
Sonata nr. 2 Cor., Pf. op. 8
Sonata nr. 3 Cor., Pf. op. 88, 1995 r.
Kwintet 2 Vc., Cor., 2 Pf., 1986 r.
A Litany Cor., Pf. op. 39, 1989 r.
Canzona 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Pf. op. 53, 1990 r.
Poser Hans Wolfgang Sonata Cor., Pf.
Poulenc Francis Soanata Trio Tr., Tbn., Cor. 1922 r.,rew. 1945 r.
Sextet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. 1932 r.
Radić Dušan Preludio aria e rondo Ob., Cor., Pf. 1985 r.
Ránki  György Pentaerophonia Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1958 r.
Lúdapó meséi  Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1987 r.
Reinecke Carl Trio Cl., Cor., Pf. op. 274,1905 r.
Revueltas Silvestre 2 piezas serias Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1957 r.
Riegger Wallingford Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 51, 1952 r.
Nonet 3 Tr., 2 Cor., 3 Tbn., Tb. op. 49, 1951 r.
Ropartz Joseph Guy Two pieces Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1924 r.
Rybicki Feliks Variations 4 Cor. 1977 r.
Schönberg Arnold Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 26,1923-24 r.
Seiber Mátyás Serenade 2 Cl., 2 Fg., 2 Cor. 1925 r.
Fantasy 2 Vn., Vl., Vc., Fl., Cor. 1945 r.
Permutazione a 5 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1958 r.
Schat Peter Septet Vc., Fl., Ob., Cl.b., Cor., Per., Pf. op. 3, 1957 r.
Octet Fl., Ob., Cl., Fg., 2 Tr., Cor., Tbn. op. 4, 1958 r.
Improvisations and Symphonies Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 11, 1960 r.
Sikorski Tomasz Antyfony S., Cor., Cmp. Tb., 4 Gg + taśma 1967 r.
Homofonia Tr., Cor., Tbn., Pf., Gg. 1968-70
Simpson Robert Kwartet Vn., Vc., Cor., Pf. 1975 r.
Trio Vn., Cor.,  Pf. 1984 r.
Sköld Yngve Suite Vc., Cor.,  Pf. op. 71, 1975 r.
Sparre Olsen Carl Gustav Aubade Fl., Cor. op. 57, 1995 r.
Stockhausen Karlheinz Adieu Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1966 r.
Štuhec Igor Tema con variazion Vn., Cor., Pf.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1953 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1996 r.
Four composition Cor., Pf.
Septet Vn., Vl., Vc., Fg., Cl., Cor., Pf. 1953 r.
Svane Randall Sonata Cor., Pf.
Sojourner Ob., Fg., Cor.
Szalonek Witold Archus Music Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1970 r.
Tansman Aleksander Dance de la sorcière Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Pf. 1924 r.
Oktet  nr.1 Oktet dęty 1945 r.
Oktet nr. 2 Oktet dęty 1947 r.
Miniatures Tr., Cor., Tbn. 1976 r.
Tcherepnin Alexander Six Pieces 4 Cor.
Kwintet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 105, 1972 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. op. 107,1976 r.
Tippett Michael Sonata 4 Cor. 1955 r.
Tomasi Henry Variations sur un thème corse Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1925 r.
Jeux de Geishas, suite japonaise Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1936 r.
Danse Profane Cor., Pf.
Chant Corse Cor., Pf.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1952 r.
Tomlinson Ernest Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1951 r.
Turner Kerry Sonata Cor., Pf.
Twas a Dark and Stormy Night Cor., Pf.
Richochet 2 Tr., Cor., Tbn., Tb op. 23, 1993 r.
Kwartet 4 Cor. op. 18, 1991 r.
Casbach of Tetouan 2 Tr., Cor., Tbn., Tb op. 21, 1993 r.
Sic Lives of Jack McBridge T., Vn., Cor.,  Pf. op. 22, 1993 r.
Unlikely Fusion Vn., 4 Cor., Pf. op. 24, 1993 r.
Ghost Riders 2 Tr., 2 Cor., 2 Tbn., B. tbn., Tb. Opcjonalnie T.  op. 27, 1994 r.
The Pocono Menagerie Tr., Cor., Tb., Pf. op. 25, 1994 r.
Chaconne 3 Cor. op. 26, 1994 r.
Quarter-After-Four Vn., Cor., Pf. op. 33, 1996 r.
Fandango 4 Cor. op. 35, 1996 r.
Kwartet nr 4 4 Cor. op. 36, 1996 r.
Improvisation 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. op. 38, 1998 r.
Suite 4 Cor., Tb. 1999 r.
Barbara Allen 4 Cor. / 8 Cor. op. 42, 2000 r.
The Ghosts of Dublin  8 Cor. op. 41, 2000 r.
Uhlik Tomislav Sjećanje na prijatelja 4 Cor. 1997 r.
Četri plesa 2 Cor., Tbn., Tb. 1984 r.
Šest epizoda Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1986 r.
Varèse Edgar Octandre Cb., Fl., Cl., Ob., Fg., Tr., Cor., Tb. 1923 r.
Vignery Jane Sonata Cor., Pf. op. 7
Villa-Lobos Heitor Choros 3 Cor., Tb. 1926 r.
Quinteto em forma de choros Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1928 r.
Webern Anton Koncert Vn., Vl., Fl., Ob., Cl., Tr., Cor., Tb., Pf. op. 24, 1934 r.
Wilder Alec Sonata nr. 1 Pf., Cor.
Sonata nr.2 Pf., Cor.
Sonata nr. 3 Pf., Cor.
Kwintet nr. 1 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1959 r.
Kwintet nr. 2 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1961 r.
Kwintet nr. 3 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1970 r.
Kwintet nr. 4 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1973 r.
Kwintet nr. 5 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1975 r.
Kwintet nr. 6 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1977 r.
Kwintet nr. 7 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1978 r.
Kwintet nr. 8 2 Tr., Cor., Tbn., Tb. 1980 r.
Jazz Suite 4 Cor., Pf., Gtr., Cb., 1951 r.
Seves Duets Fg., Cor.
Twelve Duets Fg., Cor.
Kwintet nr.1 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1954 r.
Kwintet nr. 2 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1956 r.
Kwintet nr. 3 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1958 r.
Kwintet nr. 4 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Kwintet nr. 5 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1959 r.
Kwintet nr. 6 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1960 r.
Kwintet nr. 7 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1964 r.
Kwintet nr. 8 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1966 r.
Kwintet nr. 9 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1969 r.
Kwintet nr. 10 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1968 r.
Kwintet nr. 11 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1971 r.
Kwintet nr. 12 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1975 r.
Kwintet nr. 13 Fl., Ob., Cl., Fg., Cor.
Wuorinen Charles Musica duarum partium ecclesiastica 2 Tr., Cor., Tbn., Tb., Timp., Pf., Org. 1959 r.
Octet Vn., Vc., Cb., Ob., Cl., Cor., Tbn., Pf. 1962 r.
Kwintet Fl., Ob., Cl., Fg., Cor. 1977 r.
Trio Vn., Cor., Pf. 1981 r.
Double Solo Vn., Cor., Pf. 1985 r.
Horn Trio Continued 3 Cor. 1985 r.
Fanfare 2 Tr., 2 Cor., 2 Tbn. 1986 r.
Yannay Yehuda preFIX-FIX-sufFIX Vc., Fg., Cor. 1971 r.
The Hidden Melody Vc., Cor. 1977 r.

 

Dr Janusz Stanecki

Artykuł jest częścią pracy doktorskiej
Waltornia w muzyce XX wieku - aspekty stylistyczne i wykonawcze
na wybranych przykładach w literaturze muzycznej


1    J. Pawłowski, Róg od A do Z, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1972, s. 40.
2 Ważnym odkryciem było wynalezienie wentyli obrotowych w Wiedniu przez Josepha Riedla w 1932 r.
3 Przykładów tej atencji ze strony kompozytorów jest bardzo wiele: słynny finał na stojąco w I Symfonii bądź partia corno obligatoV Symfonii G. Mahlera; rozbudowane partie i słynne charakterystyczne sola pierwszego rogu w poematach symfonicznych R. Straussa.
4 Doskonałym przykładem jest słynna sekcja waltorni Berlińskiej Filharmonii.
5 D. Walentek, Język dźwiękowy Paula Hindemitha w utworach kameralnych z udziałem waltorni. Konteksty interpretacyjne, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 8.
6 Jest to uogólnienie, gdyż oczywiście można odnaleźć pojedyncze przypadki kompozycji na ten właśnie skład (np. P.Taffanel – Kwintet g-moll napisany w 1876 r.), jednak jest to twórczość marginalna, a wśród czołowych kompozytorów epoki takie utwory nie występują.
7 D. Walentek, op. cit., s. 30.
8 F. Lachner, Two woodwind quintets, w: Recent researches in the music of the nineteenth and early twentieth centuries, tom 39, red. Ladson Jonathan Saylor, Middletown 2004, s. vii, [tłumaczenie D.W.], cyt. za: D. Walentek, op. cit., s. 27.
9 D. Gwizdalanka, Przewodnik po muzyce kamerlanej, PWM, 1996, s. 510-511.
10    Autor przyjmuje skład muzyczny powyżej dziewięciu muzyków za małą orkiestrę kameralną.


  


Biografie

Łukasz Łacny

Łukasz ŁacnyŁukasz Łacny

Reklama