Indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i artystów

Na podstawie art. 87 ust 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z dn. 29 września 2017 r. Poz. 1808) Minister Kultury może przyznawać indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i artystów (§. 11 ust. 1,2)

Nagrody okolicznościoweWnioskodawcy ubiegający się o przyznanie nagród, o których mowa w § 11 ust. 1,2 mogą składać do ministra wnioski w dowolnym terminie.

Minister może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:

 • instytucji kultury i instytucji filmowych,
 • szkół wyższych,
 • organów administracji rządowej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
 • jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Kultury,
 • Polskiej Akademii Nauk,
 • środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
 • departamentu merytorycznego Ministerstwa Kultury.

Nadesłany wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 • podanie skierowane do Ministra Kultury,dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody (adres, telefon, e-mail),
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury,
 • dokumentację działalności.


Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I Wiceprezes Rady Ministrów
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

(z wyraźnym określeniem podstawy prawnej - chodzi o rozróżnienie nagrody okolicznościowej ze środka specjalnego i Dorocznej Nagrody z budżetu MK)

Informacji udziela Departament Mecenatu Państwa, tel.: 022 42-10-105

Szczegóły oraz formularze dostępne na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  


Biografie

Richard Todd

Richard ToddRichard Todd

Reklama