Miejscem, w którym krystalizacja klasycznej formy koncertu na róg osiągnęła swoje apogeum była Ratyzbona (niem. Regensburg). Tu mają swoją siedzibę dobra bawarskiego rodu książęcego Thurn und Taxis. W połowie osiemnastego wieku nikt nie przypuszczał, iż po kilkuset latach będzie się wspominało Ratyzbonę, jako jedno z muzycznych centrów niemieckiej muzyki dworskiej a to za sprawą doskonale podówczas prosperującego przedsiębiorstwa pocztowo-przewozowego, którego renomę rozsławiano niemalże w całej Europie.

herbHerb rodu Thurn und Taxis

Potwierdzeniem tego niech będzie chociażby fakt, iż dzisiejsze TAXI czy po prostu taksówka zawdzięcza swoją nazwę właśnie rodowi Thurn und Taxis. Znaczne wpływy rodowego skarbca już w siedemnastym wieku zaowocowały otwarciem Browaru, który do dnia dzisiejszego pod nazwą Paulaner cieszy się uznaniem znawców chmielowych napojów. Z czasem jednak najznamienitsi z rodu słusznie zauważyli, iż prestiż ich nazwiska zasługuje na to by znacząco wykroczyć poza możliwości skarbca samego w sobie. Tak też powstaje w roku 1748 Hofapelle an Thurn und Taxis, czyli nic innego jak dworski zespół orkiestrowy.

Już na wstępie warto zaznaczyć, iż z licznych zapisków Biblioteki Rodowej w Ratyzbonie jasno wynika, że najbliższą współpracę we wszystkich dziedzinach życia polityczno - społecznego utrzymywano z dworem Oettingen-Wallerstein, położonym w niedalekiej Szwabii. Jest to informacja o tyle cenna, iż wspomniany dwór na długo przed powstaniem orkiestry w Ratyzbonie mógł poszczycić się wyjątkowo bogatym życiem muzycznym oraz obecnością najznamienitszych muzyków i kompozytorów południowych Niemiec. Dwór Wallerstein dumny był się poza tym z wybitnej jak na owe czasy szkoły waltornistów, których kunszt doceniano na wielu innych dworach książęcych, czego dowodem były liczne zaproszenia na gościnne koncerty.

Systematyczny rozwój kapeli dworskiej w Ratyzbonie najwyraźniej przedstawiają statystyki jej członków. Podczas gdy w roku 1754 orkiestrę tworzyło zaledwie piętnastu instrumentalistów, to po upływie dwudziestu lat było ich już ponad sześćdziesięciu. Szczytowe lata rozwoju muzycznego życia na dworze Thurn und Taxis były przede wszystkim zasługą obecności w Ratyzbonie wielu nieprzeciętnych teoretyków i kompozytorów tamtych czasów. Do najwybitniejszych z nich należeli: teoretyk, kompozytor i skrzypek - Joseph Riepel, jego uczeń - Franz Xaver Thomas Pokorný, oraz dyrektor życia muzycznego - Baron Theodor von Schacht. To właśnie obecność tych znakomitości spowodowała, iż w bardzo krótkim czasie zaczęło się pojawiać w Ratyzbonie coraz więcej znamienitych muzyków, wśród których nie mogło zabraknąć waltornistów.

Pierwszym z nich, jakiego zatrudniono na stałe do pracy w kapeli książęcej był Joseph Vogel. Księgi poborów wynagrodzeń rejestrują jego nazwisko po raz pierwszy w roku 1764. O jego kunszcie nich zaświadczy fakt, iż był nauczycielem słynnych braci Boeck, którzy na początku dziewiętnastego wieku tworzyli jeden z najwybitniejszych duetów waltorniowych, występując solowo we wszystkich większych ośrodkach muzycznych tamtych czasów. Vogel jednak, po niespełna dwóch latach pracy na dworze Thurn und Taxis podejmuje decyzję o poświęceniu się całkowicie karierze solowej i pedagogicznej. Dzięki temu zwalnia się miejsce pierwszego waltornisty kapeli dworskiej, które w roku 1766 obejmuje Johannes Thürrschmidt. W tym bowiem roku zmarł hrabia Philipp Karl - dziedzic wspomnianego wcześniej dworu Oettingen - Wallerstein. Współpraca obu dworów była już wówczas tak silna, iż chwilowo pozbawieni mecenasa muzycy ze Szwabii, masowo nadciągali do bawarskiej Ratyzbony. Na uwagę zasługuje fakt, iż Thürrschmidt przybywając do Ratyzbony zastrzegł sobie, iż jego partnerem na stanowisku drugiego waltornisty musi być dawny przyjaciel z Wallerstein - Joseph Fritsch. Ciekawostką po jakimś czasie okazał się powrót  Thürrschmidta do Szwabii, który widocznie pracę w Ratyzbonie traktował jako chwilową, podczas gdy Fritsch osiedlił się w Ratyzbonie na stałe i tamże zmarł.

REX