Pomimo negatywnej opinii środowiska artystów-wykonawców ciągle trwają prace nad ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Obecnie projekt "wrócił" z Centrum Legislacji. Niestety uwagi środowiska nie zostały uwzględnione. Ustawa ma wyraźny charakter pro dyrektorsko-reżysersko-dyrygencki (dla muzyka oznacza to m.in. umowy czasowe na okres 1-5 lat zamiast umowy stałej, możliwość zwiększania czasu pracy artysty do 12 godzin na dobę itp.).

Ostatnia wersja projektu znajduje się na stronie:
http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_zalozen/20100602_proj_zal.pdf
strony 29-36

Obecnie poprawki do projektu może wprowadzić jeszcze Sejmowa Konisja Kultury.

Poprzyj Apel ZASP w tej sprawie. To Apel również w imieniu artystów_muzyków. W komentarzu można zaznaczyć kim jesteś z zawodu.
http://www.petycje.pl/petycja/5262/apel_zasp.html

Fragmenty projektu założeń do ustawy

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy, mimo dużej ich elastyczności, nie odpowiadają specyficznym potrzebom poszczególnych instytucji artystycznych. Dlatego proponuje się stworzenie nowego modelu „artystycznych” umów o pracę – umowy na czas określony obejmującej jeden lub kilka sezonów artystycznych. Ma to na celu dostosowanie umów o pracę oraz obciążeń czasowych do specyfiki pracy artystycznej. Wprowadzenie tak sformułowanych umów o pracę ma na celu zracjonalizowanie zasad zatrudnienia artystów i stworzenie możliwości stałej weryfikacji ich umiejętności i warsztatu. Proponuje się, aby w związku ze specyfiką pracy artystycznej, artyści zawierali umowy o pracę na czas określony obejmujący okres od jednego do pięciu sezonów artystycznych. Umowa ma być umową o pracę na czas określony, charakteryzującą się wieloma odrębnościami wynikającymi zarówno z potrzeb instytucji artystycznych, jak i natury zawodów artystycznych, a do umów tych art. 251 Kodeksu pracy nie będzie miał zastosowania. Artystyczna umowa sezonowa będzie umową zawieraną na czas określony, przy czym zawarcie trzeciej kolejnej artystycznej umowy sezonowej, będącej umową na czas określony, nie skutkowałoby tym, że ta trzecia umowa stawałaby się z mocy prawa umową zawieraną na czas nieokreślony.

Także elastyczność czasu pracy, potrzebną ze względu na specyfikę tej pracy, ma zapewnić możliwość okresowego zwiększania czasu pracy do 12 godzin w ciągu doby, z możliwością jego równoważenia w okresie rozliczeniowym, krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w inne dni lub udzielaniem dni wolnych.
Damian Walentek

Polub nas :)