Do:

Pana Bronisława Komorowskiego - Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
22 695-29-00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowny Panie Prezydencie


Zgodnie ze stanowiskiem koalicji związków i stowarzyszeń twórczych oraz pracowników publicznych instytucji kultury – SPAM, ZASP, FPMO, ZZAP, FZZPKiS i PZB – zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą Sejm RP uchwalił w dniu 31.08.2011. Jej wejście w życie w obecnym wadliwym kształcie byłoby szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania publicznych instytucji kultury i wypełniania przez nie misji kulturotwórczej. W wielu przypadkach mogłoby to doprowadzić do deprofesjonalizacji, obniżenia poziomu artystycznego a w perspektywie do upadku istniejących instytucji kultury. Nie ma żadnych istotnych powodów do dyskryminacyjnego traktowania pracowników kultury, od których wymaga się szczególnych kwalifikacji i zaangażowania w pracę. Artyści, animatorzy kultury, bibliotekarze i muzealnicy na to nie zasługują. Ze względu na wagę społeczną działalności kulturalnej, prosimy Pana Prezydenta o podjęcie społeczno-prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej w zakresie kompleksowego przeglądu, analizy i nowelizacji prawa kultury z udziałem przedstawicieli i ekspertów zainteresowanych środowisk. Zmiany prawa kultury powinny zapewnić powszechny dostęp do dóbr kultury.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o osobisty patronat nad taką inicjatywą legislacyjną. Powaga i prestiż urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie najlepszą jej gwarancją, stosownie do ogólnonarodowego, ponadpartyjnego znaczenia spraw kultury.

Z poważaniem

Antoni Wicherek - Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Olgierd Łukaszewicz - Prezes Związku Artystów Scen Polskich
Damian Walentek - Przewodniczący Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych
Janusz R. Nowicki - Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich
Jan Budkiewicz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Krajewski - Prezes Polskiego Związku Bibiotek

Apel mogą poprzeć wszyscy chętni na stronie
http://www.petycje.pl/petycja/7818/apel_o_niepodpisywanie_ustawy_o_dzialalnozci_kulturalnej.html


Tanie zakupy na Allegro