Edukacja i warsztat


Stypendia przyznawane są zgodnie z Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2010 r. Minister KiDN powołuje Komisję, która składa się z przedstawicieli środowisk twórczych i obraduje zgodnie z regulaminem prac Komisji. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. trybu przyznawania stypendiów, zobowiązań stypendysty znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania i rozliczania stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia / staże zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Czytaj więcej...

Translator

Reklama


Reklama

Biografie