O zapomogi ze środków FPT mogą ubiegać się wyłącznie twórcy z dorobkiem artystycznym. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy można złożyć w każdym czasie. Nie ma ujednoliconego wzoru formularzy, natomiast  wniosek o przyznanie pomocy socjalnej musi zawierać:

1. dane osobowe twórcy;

2. informacje o jego dorobku twórczym;

3. informacje o sytuacji materialnej twórcy, wraz z jego oświadczeniem o dochodach w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Pomoc socjalna jest przyznawana jednorazowo.

Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Ministra Kultury do tego celu. Komisja obraduje dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

Wszyscy wnioskodawcy otrzymują pisemne zawiadomienie po podjęciu przez Ministra Kultury ostatecznej decyzji o przyznaniu zapomogi. Informacja jest rozsyłana bez względu na to, czy podjęta decyzja jest pozytywna, czy negatywna dla wnioskodawcy.

Rozporządzenie nie przewiduje trybu odwoławczego, wniosek rozpatrzony negatywnie można składać ponownie.

***

Wnioski o pomoc socjalną należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
Wydział Stypendiów i Nagród
ul.Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 022-826-06-18; 022-421-01-61
fax: 826-30-65

źródło:  www.mkidn.gov.pl

Translator

Reklama