Minister Kultury może przyznawać  nagrody dla: animatorów kultury, twórców, wykonawców.

1. Na podstawie art.47b ust 2c ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. O grach i zakładach wzajemnych,
(Dz. U. Z 1998 r. Nr 102, poz. 650 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. W sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania (Dz.U.Nr.130 poz. 1194) Minister Kultury może przyznawać  nagrody dla:

- animatorów kultury
- twórców
- wykonawców.

2. Wnioski o przyznanie nagród finansowanych ze środków z dopłat mogą być składane do Ministra Kultury w dowolnym terminie.

3. Minister może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:

a. instytucji kultury i instytucji filmowych,

b. szkół wyższych,

c. organów administracji rządowej,

d. jednostek samorządu terytorialnego,

e. związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,

f. jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Kultury,

g. Polskiej Akademii Nauk,

h. środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,

i. departamentu merytorycznego Ministerstwa Kultury.

4. Nadesłany wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

a. podanie skierowane do Ministra Kultury,

b. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody  (adres, telefon, e-mail),

c. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,

d. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury,

e. dokumentację działalności.

 

Pan Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

(z wyraźnym określeniem podstawy prawnej - chodzi o rozróżnienie nagrody okolicznościowej ze środka specjalnego i Dorocznej Nagrody z budżetu MK)

Informacji udziela Sekretariat Ministra, tel.: 022 42-10-265

źródło: http://www.mkidn.gov.pl

 


Translator

Reklama