Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z serdeczną prośbą o dalsze wsparcie w postaci 1% podatku przekazanego na rzecz Marty. Jej funkcjonowanie związane jest z niezbędnymi, comiesięcznymi wydatkami na leczenie, rehabilitację oraz bardzo kosztowne oprzyrządowanie ortopedyczne do pionizacji i poruszania się. Sprzęt ten, dopasowywany ściśle do wymiarów pacjenta, wymaga okresowych, odpłatnych remontów oraz wymiany ze względu na zużycie oraz zmieniające się wymiary Marty.
Bardzo dziękujemy za dotychczas udzieloną pomoc!!!

Marta Kopińska Pit 
lub wpłaty na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”: Bank Pekao S.A. I/ Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362  z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Marty Kopińskiej.

Rodzice Marty